Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Täby

4 U DATA HB
Org.nr: 916642-4987
INKÖP, DISTRIBUTION OCH REPARATION AV DATAUTRUSTNING, SYSTEMERING OCH PROGRAMMERING SAMT BOKFÖRING, STANSNING OCH ORDBEHANDLING
4Dialog AB
Org.nr: 556940-0103
Bolaget skall skapa och lagra virtuella modeller av stadsmiljöer och byggnader samt göra simuleringar av förändringar av byggnation, rörelser och tid för dialog och samverkan mellan olika intressenter såsom kommun, byggh ...
4electron AB
Org.nr: 556995-1600
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av säkerhetsutrustning grundad på förbättrad synlighet i riskfyllda miljöer, samt bedriva konsultverksamhet inom industrielektronik. Företaget ska också bedr ...
59 Nord Systemutveckling AB
Org.nr: 556761-4093
Bolaget ska bedriva systemutveckling och konsultverksamhet inom området IT samt idka därmed förenlig verksamhet.
A. Wide Management Consulting AB
Org.nr: 556552-5952
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling.
A.B.M. Data AB
Org.nr: 556181-5910
Bolaget skall driva försäljning av datorer och utföra konsulttjänster inom databranschen ävensom tillhandahålla internettjänster jämte därmed förenlig verksamhet.
aBroker AB
Org.nr: 556866-7314
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva konsulterande och annan liknande verksamhet på de tekniska, ekonomiska och administrativa områdena samt tillhandahålla tjänster inom samma områden. Bolaget skall även ...
ACBA Consult & Trading AB
Org.nr: 556785-0861
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom telecom och bioteknik även handel med energisparsystem för fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Acconi AB
Org.nr: 556793-4228
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, management och projektledning samt internationella investeringar i form av att köpa, sälja, äga, förvalta och hyra ut fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom. Bol ...
Acertit AB
Org.nr: 556974-6646
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och förvaltning av erkända certifieringssystem, stöd och utbildning inom certifiering, kompetensbeskrivning samt frågekonstruktion för certifiering av individue ...
Adaptica System AB
Org.nr: 556208-7816
Bolaget skall driva konsultativ verksamhet inom ADB (konstruktion och utveckling av informationssystem), konstruktion av elektronikoch elektromekaniska system samt försäljning av ADB-utrustning, ävensom idka därmed fören ...
Additech Business Consulting AB
Org.nr: 556755-4356
Bolaget ska bedriva affärsutveckling, strategiutveckling samt implementation, projektstyrning, projektledning, systemledning, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, processutveckling, förändringsstyrning, kundhanter ...
AddLogic AB
Org.nr: 556804-4571
Bolaget ska bedriva mjuk- och hårdvaruutveckling, utbildningsverksamhet, mediaproduktion samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva förvaltning och handel med värdepapper.
Advanta AB
Org.nr: 556813-7177
Bolaget ska direkt eller genom delägarskap i andra företag bedriva konsult verksamhet såsom rådgivning, support, utredning, utbildning och projektledning företrädesvis inom branscherna fastighet, telekomindustrin, databe ...
Agile Value AB
Org.nr: 556943-1355
Konsultverksamhet inom ledarskap, IT eller service.
Ahlqvist Technology AB
Org.nr: 556837-1834
Bolaget ska bedriva utveckling, återförsäljning och drift av IT lösningar i egen och annans regi samt därtill relaterad verksamhet.
Airtype AB
Org.nr: 556883-4443
Bolagets verksamhet ska vara att offerera konsulttjänster inom utbildning, design och arkitektur inom branscherna IT, finans och luftfart och därmed förenlig verksamhet. Inom ovanstående verksamheten skall även rymmas sk ...
Akanso IT AB
Org.nr: 556657-9925
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling samt bedriva produktutveckling inom dataområdet, företrädesvis avseende mjukvara ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även erbjuda tjänster och ...
Aktiebolaget CREO DATA
Org.nr: 556364-7659
Bolaget skall bedriva konsult - och utbildningsverksamhet inom administration och data, försäljning av programprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Akut SW Test AB
Org.nr: 556746-8870
Bolaget ska bedriva konsultuppdrag inom systemutveckling av mjukvara. Uppdragen kommer att utföras inom ramen för nyutveckling av mjukvara hos uppdragsgivaren. Verksamheten kommer att innefatta följande områden: Testare ...