Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Täby

Accompio AB
Org.nr: 559023-5148
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadskommunikation och verksamhetsutveckling genom coachning, konsult- och utbildningsinsatser samt därmed förenlig verksamhet.
Addima AB
Org.nr: 556889-8323
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Additech Business Consulting AB
Org.nr: 556755-4356
Bolaget ska bedriva affärsutveckling, strategiutveckling samt implementation, projektstyrning, projektledning, systemledning, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, processutveckling, förändringsstyrning, kundhanter ...
AGO Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 559028-3320
Konsultverksamhet avseende affärsutveckling, verksamhetsutveckling och företags organisation. Konsultverksamhet inom ledarskap, mentorskap, organisations- och personalutveckling, kommunikation och personalfrågor.
Atrevit C&M AB
Org.nr: 556613-9431
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning, försäljningsuppdrag, marknadsföring, konstruktion, verksamhetsutveckling, management och ledarskap, samt IT relaterat till verksamhet. Bolaget skall även bedriva ...
Bassai Konsult AB
Org.nr: 556868-6231
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultation inom verksamhetsutveckling, miljö och hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Benny Andersson Bowl AB
Org.nr: 556736-3113
Bolaget ska bidriva bowlinghall och restaurangverksamhet, försäljning av sportartiklar, företrädesvis inom bowling, samt konsultverksamhet med inrikting mot verksamhetsutveckling, pr'reklam och produktutveckling jämte dä ...
Bergman Solutions AB
Org.nr: 559018-7265
Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med tjänster inom it- och energisektorn, konsultverksamhet avseende företa ...
Berinder Advisory AB
Org.nr: 556997-1814
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning och systemutveckling, utbildning inom dessa områden, samt därmed förenlig verksamhet.
Berinder Consulting AB
Org.nr: 556892-7486
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning och systemutveckling, utbildning inom dessa områden, samt därmed förenlig verksamhet.
Capturis AB
Org.nr: 556870-1907
Bolaget skall bedriva affärsutveckling, strategiutveckling samt implementation, projektstyrning, projektledning, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, processutveckling, förändringsledning, programutveckling. Bolag ...
CBV Consulting AB
Org.nr: 556937-1031
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom inköp och logistik, affärsutveckling samt verksamhetsutveckling av företag och organisationer. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter, köpa och sälja aktier och and ...
Cecilia Hjorth Eklund AB
Org.nr: 556415-4820
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning av specialsnickerier, utföra reparationer och byggservice, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling såsom strategi, organisation, ...
Cellinio AB
Org.nr: 556695-5513
Bolaget skall verka inom affärs- och verksamhetsutveckling, bedriva konsulttjänster inom IT och teknik, handel med It- relaterad hårdvara och mjukvara samt inventarier främst databord, investeringar och kapitalförvaltnin ...
Chiare AB
Org.nr: 556912-5148
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster främst inom strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och IT- stöd. Bolaget skall dessutom bedriva förvaltning av värdepapper, handel med musikinstrument samt därmed ...
Concendo IT AB
Org.nr: 556655-5255
Föremålet för bolagets verksamhet är IT-tjänster och IT-konsultationer såsom drift och underhåll samt IT-baserad verksamhetsutveckling, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Dymén Hotell & Restaurang Konsult AB
Org.nr: 556679-6156
Bolaget skall bedriva hotell, restaurang och turismkonsult samt konsultverksamhet inom näringslivs- och verksamhetsutveckling.
EEA Andersson Holding AB
Org.nr: 556936-6395
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet
Ellebo Simrén Consulting AB
Org.nr: 559018-9279
Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultverksamhet, rådgivning till företagsledare, ledningsgrupper och enskilda näringsidkare inom verksamhetsutveckling, säljträning och säljstyrning, äga och förvalta aktier samt andra vär ...
ELRIK AB
Org.nr: 559009-0758
Bolaget skall förvärva, utveckla och förädla innehav i andra bolag, bedriva ekonomisk rådgivning i managementfrågor, bistå med management kompetens, affärs och verksamhetsutveckling inom och utom koncernen samt förvaltni ...