Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Täby

Cactusing AB
Org.nr: 556989-2929
Bolaget skall sälja konsulttjänster inom försäljning, marknadsföring och marknadsundersökningar, bedriva entreprenadarbeten inom bygg, anläggning, VVS och el, events inom jakt, segling och matresor samt därmed förenlig v ...
Cogita Development HB
Org.nr: 969698-9830
Bolaget skall bedriva : Strategisk rådgivning på företagsledningsnivå. Utbildningsverksamhet inom industiell ekonomi Uthyrningsverksamhet inom fritid, kultur och natur ( byggnads- kultur, stugor, spa, segling, paddling, ...
Controller Konsult Älgevik AB
Org.nr: 556332-2998
Bolaget skall bedriva ekonomi- och managementkonsulting inom företag, handel med värdepapper och fastigheter, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Konsulting'coaching inom friskvård och förebyggande hälsovård s ...
HuntIT AB
Org.nr: 556582-6616
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling och IT-utveckling, för kunder ge beställarstöd avseende updragsstyrning, projektledning, kvalitetssäkring, metoder och teknik, samt därtill höra ...
Johan Börjesson Konsult ( JBK ) AB
Org.nr: 556668-7389
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området strategi och management, bedriva finansiell rådgivning, äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta skog, bedriva försäljning av jakt- och arbet ...
JTN Handel & Konsult AB
Org.nr: 556432-8135
Bolaget skall bedriva handel med begagnade jakt- sport- och samlarvapen, restpartier och konkurslager samt genom auktioner, konsultverksamhet inom nämnda områden, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka dä ...
MEDAXIN AB
Org.nr: 556962-5816
Företaget ska bedriva: Konsultverksamhet för industriföretag och tjänsteföretag inom områdena medicinsk teknik, bioteknik och läkemedel, samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Förvalta bolagets investeringar i andra ...
Natur & Event i Roslagen AB
Org.nr: 556937-0280
Bolaget skall bedriva jakt, konferens, skytte, utbildning, övernattning samt därmed förenlig verksamhet.
RogSjo Consulting AB
Org.nr: 556869-0530
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, ekonomi, och kvalitetstyrning, import och agenturverksamhet inom jakt, fiske och fritidsområdet jämte därmed förenlig verksamhet.