Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

JTN Handel & Konsult AB

"Bolaget skall bedriva handel med begagnade jakt- sport- och samlarvapen, restpartier och konkurslager samt genom auktioner, konsultverksamhet inom nämnda områden, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Jakt - Konsult
Org.nr: 556432-8135
Företagsform: Aktiebolag