Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Täby

100% Hemkomfort Sverige AB
Org.nr: 556924-2950
Bolaget ska bedriva städtjänster inom hushållsnära tjänster, byggen och företagskontor, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
1967 Svenska AB
Org.nr: 556903-9471
Bolaget skall äga och förvalta andra bolag samt fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
69 Bygg AB
Org.nr: 556723-2367
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnads och underhållsarbeten på fastigheter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
A - Bo AB
Org.nr: 556838-8283
Bolaget ska bedriva utveckling av fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
A&M Gadré AB
Org.nr: 556823-7423
Bolaget ska bedriva medicinsk verksamhet inom offentlig öppenvård, slutenvård och privat vård, läkarkonsultverksamhet, förmedling av fastigheter utomlands samt hyresförmedling av fastigheter utomlands och därmed förenlig ...
AB Backstugan Holding
Org.nr: 556659-5673
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende fastighets- ekonomiska frågor, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB Backstugan Invest
Org.nr: 556771-9082
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB Karby Backa Fastigheter
Org.nr: 556777-7247
Bolaget ska förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
AB Lyktbäraren
Org.nr: 556982-3445
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter, aktier och värde- papper samt därmed förenlig verksamhet.
aBroker AB
Org.nr: 556866-7314
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva konsulterande och annan liknande verksamhet på de tekniska, ekonomiska och administrativa områdena samt tillhandahålla tjänster inom samma områden. Bolaget skall även ...
Accel Förvaltnings AB
Org.nr: 556377-2218
Bolaget skall bedriva konsulting inom områden som management, IT, företagsutveckling och ekonomistyrning samt handel med värdepapper, företagsförvärv, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Acconi AB
Org.nr: 556793-4228
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, management och projektledning samt internationella investeringar i form av att köpa, sälja, äga, förvalta och hyra ut fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom. Bol ...
Accuracy Entreprenad KB
Org.nr: 916601-1677
Entreprenadverksamhet inom bygg. Konsultverksamhet inom bygg och fastigheter. Marknadsföring i flera branscher.
AddVerdi AB
Org.nr: 556825-1481
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags- organisation, marknadsföring och försäljning, telekommunikation, IT, teknik, handel och förvaltning av fastigheter, värdepapper, aktier samt idka därmed förenlig ...
Adjuvandit AB
Org.nr: 556378-9170
Bolaget skall idka konsulterande verksamhet och utveckling av system och metoder för lönsamhetsförbätting och ekonomistyrning. Bolaget skall också idka handel med värdepapper samt design och inredning av fastigheter för ...
Administrera, Administration & Ekonomikonsult i Stockholm AB
Org.nr: 556268-3085
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration och ekonomi, idka musik'reklamproduktion, entreprenadverksamhet inom byggsektorn med betoning på miljö, uthyrning av 'bostäderlokaler 'husbilarhusvagnar till näri ...
ADSint AB
Org.nr: 556811-0620
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsprodukter, elektronikprodukter såsom huvudsakligen hård- och mjukvara till datorer, telefoni, tv, video, audio, hushållsmaskiner, kassaregister samt därmed förenlig verksamhet, ...
Aian AB
Org.nr: 556752-1579
Bolaget skall vara verksamt inom konsult- och utvecklingstjänster inom fastighets området samt köp, ägande och försäljning av fastigheter och värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aicap AB
Org.nr: 559013-6361
Bolaget ska köpa och förvalta värdepapper, immateriella rättigheter, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Aircenter Fastighets AB
Org.nr: 556534-5609
Bolaget skall bedriva handel med luftbehandlingsutrustning, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.