Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Carlssons Européiska Konsult AB

"Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag, idka handel med bilar, båtar, motorfordon och tillbehör till sådana produkter, idka handel med djur, idka handel med textilvaror. Idka hotell, motell, restaurang, värdshus, bensinstation, biltillbehör, livsme delsförsäljning och därmed förenlig verksamhet, idka handel med antikviteter, konst, mattor, smycken, ur, optik, ädelmetaller och ädelstenar, idka förvaltning, leasing, finansiering av fast och lös egendom företrädesvis maskiner och bilar, ävenså äga fast egendom, idka handel och produktion inom film, musik, teater, video, bildkonst, litteratur och därmed gränsande media och konstformer, idka finansiering vid företagsöverlåtelser, lagerimport-, export-, fakturor-, skuldsedels- och värdepappersfinansiering, idka import och export i ovan nämnda branscher där ej speciellt tillstånd kräves enligt lag, idka museial verksamhet både med och utan vinstsyfte, idka handel med immatriella tillgångar, idka välgörenhet, idka härmed förenlig verksamhet inom och utom Sve rige, idka agentur och konsultverksamhet i de ovan uppräknade områdena samt företagsekonomi och juridik. Bolaget skall dock inte idka sådan verksamhet som avses i lagar som avser bank-, försäkrings-, eller kreditrörelse."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Bilar - Biltillbehör - Juridik - Konst - Konsult - Smycken - Ädelstenar
Org.nr: 556393-4917
Företagsform: Aktiebolag