Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Höllviken

Bengt Hansson i Grundsund AB
Org.nr: 556718-5110
Bolaget skall bedriva yrkessjöfart med skepp, marina event med båt och jetski, PR, mat och dryck i marin miljö, handel samt import och export med båtar, bilar och tillbehör, travsport, ägande av travhästar samt därmed fö ...
Carlssons Européiska Konsult AB
Org.nr: 556393-4917
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag, idka handel med bilar, båtar, motorfordon och tillbehör till sådana produkter, idka handel med djur, idka handel med textilvaror. Idka hotell, motell, restaurang, värdshus, b ...
Foodpak AB
Org.nr: 556065-5374
Bolaget skall bedriva handel med maskiner, utrustning, reserv- delar, tillbehör och förbrukningsvaror för såväl livsmedels- industri, som icke livsmedelsindustri samt handel med utrustning, reservdelar och tillbehör för ...
H O H TULLBERG SVENSKA BIL OCH HUS HB
Org.nr: 916544-8995
Försäljning och uthyrning av hus och bilar.
HB Teamus
Org.nr: 969698-6984
Handel och leasing med bilar.
HBet Herrlin & Partners in Sweden
Org.nr: 969712-2993
Presentbutik (kaffe, the, pralin, design och inredning). Säljkonsult inom bilförsäljning. Handel med värdepapper och bilar.
Hedehus Förvaltning AB
Org.nr: 556444-5640
Bolaget skall bedriva försäljning av konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling, handel med bilar samt verkstad för service och därmed förenlig verksamhet.
Johan Magnussons Bil AB
Org.nr: 559012-2973
Bolaget skall bedriva försäljning av bilar och motorcyklar, reparation av sådana fordon samt idka därmed förenlig verksamhet.
JUNOT AB
Org.nr: 556204-0559
Bolaget skall bedriva import och export av trädgårdsredskap med tillbehör, heminredning, bilar med tillbehör, presentartiklar, solarieutrustningar, bedriva handel och uthyrning med dessa varor och därmed förenlig verksam ...
Korthuset i Vellinge AB
Org.nr: 556170-0153
Bolaget skall importera och exportera trädgårdsredskap med tillbehör, heminredning, böcker, pappersvaror, kontorsmaterial, sötsaker (godis) bilar med tillbehör, present- och fotoartiklar, bedriva handel med dessa varor, ...
Mashoun investment AB
Org.nr: 556806-0635
Aktiebolaget ska självt och genom dotterbolag eller intressebolag förvalta företag inom områden såsom callcenterverksamhet, marknadsföring, reklam och konsumentprodukter. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom ...
Nilsson of Copenhagen i Sverige AB
Org.nr: 556441-8712
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag: idka handel med bilar, båtar, motorfordon och tillbehör till sådana produkter: idka handel med djur idka handel med textilvaror. idka hotell, motell, restaurang, värdshus, be ...
Näsets bilcenter i Vellinge AB
Org.nr: 556941-1159
Bilförsäljning, bilförmedling, import och export av bilar samt verkstad.
Parknäs Bil AB
Org.nr: 556940-5276
Bolaget skall bedriva handel med nya och beg bilar och därmed förenlig verksamhet.
R Palmblads Marinservice AB
Org.nr: 556597-4028
Bolaget skall bedriva försäljning av reservdelar och tillbehör, uthyrning och handel med båtar, utföra reparationer av båtar och bilar samt idka därmed förenlig verksamhet.
R PALMBLADS MARINSERVICE HB
Org.nr: 916550-1090
REPARATION AV BÅTAR OCH BILAR, FÖRSÄLJNING AV RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Recover Scandinavia AB
Org.nr: 556508-8712
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av tillverkning och handel med sportdrycker, import och export av bilar ävensom köp- och försäljning av desamma inklusive tillbehör. Bedriva konsultverksamhet avseende IT-tjänster ...
SIAMANTAKA AB
Org.nr: 556962-1682
Bolagets verksamhet skall omfatta E-handels-, utbildnings och marknadsföringstjänster avseende konsumentprodukter, så som robotdammsugare, hushållsapparater, datorprodukter, datortillbehör, skönhetsprodukter, handel med ...
Sjödahl Infotainment HB
Org.nr: 969767-9190
Företaget skall bedriva konsulting samt inköp och försäljning av hårdvara och mjukvara inom digital signage, infotainment. Konsultingen fokuserar på rådgivning, beställarstöd, upphandling, projektledning, analys och infö ...
TOKUGAWA AB
Org.nr: 556750-0086
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper, uthyrning av bilar, intygsförskrivning och sekreterare tjänster, försäljning av kosmetika samt därmed förenlig verksamhet.