Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Höllviken

Adventus Trading AB
Org.nr: 556884-2792
Föremålet för bolagets verksamhet är att på egen hand eller genom dotterbolag inom Norden bedriva handel direkt eller indirekt inom grossist- och detaljverksamhet, e-handel och postorderhandel med textil- oxh konfektions ...
Anita Skoglund Kommunikation AB
Org.nr: 556984-7311
Företaget ska sälja konsulttjänster inom kommunikation och PR, såsom rådgivning, utbildning, projektledning, samt genomföra aktiviteter kopplade till kommunikation och PR.
Bengt Hansson RK&I AB
Org.nr: 556747-4159
Bolaget ska idka konsultation, inredning och agentur inom restaurangbranschen, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bid 4 Media AB
Org.nr: 556772-1955
Bolaget skall bedriva mediaförsäljning i dags- och kvällspress samt idka annan verksamhet inom marknadsföring och event.
Brodvik AB
Org.nr: 556566-2714
Bolaget skall direkt och indirekt bedriva köp och försäljning av, möbler och andra inredningsdetaljer, dataprodukter, sport- och fritidsartiklar, reklamprodukter, konsultverksamhet avseende management, projektlednng, utv ...
Brunns Butiksinstallationer AB
Org.nr: 556649-5353
Bolaget skall bedriva import och försäljning av livsmedel med distribution, samt installationer av butiksutrustningar
Carlssons Européiska Konsult AB
Org.nr: 556393-4917
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag, idka handel med bilar, båtar, motorfordon och tillbehör till sådana produkter, idka handel med djur, idka handel med textilvaror. Idka hotell, motell, restaurang, värdshus, b ...
Dillon Admin Höllviken AB
Org.nr: 556862-1865
Bolaget skall självständigt samt genom hel- och delägda dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, finans och juridik, förvaltning av fast och lös egendom, samt ävenså idka därmed jämställbar ver ...
Dyrken AB
Org.nr: 556231-6595
Bolaget skall handla med aktier förvalta annan lös egendom ävensom att förvalta fast egendom och att idka antikvitets- och konsthandel samt utföra konsultverksamhet inom finansiell rådgivning.
Eaglebow AB
Org.nr: 556927-9002
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning och skötsel av fastigheter samt konsultation inom restaurangbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Gunnar Svensson Hockey AB
Org.nr: 556822-0569
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva agentverksamhet inom hockey och konsulationer inom detta område samt därmed förenlig verksamhet.
HAOLAG AB
Org.nr: 556961-3812
Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet till svenska och utländska företag inom företagsstruktur, strategi och företagsledning, försäljning, marknadsföring, organisation och personal, produktion, juridik, ekonomi och ...
Höllvikstrand AB
Org.nr: 556828-2411
Konsult och försäljning inom mässor, event, evenmang och utställningar
Idéas Event AB
Org.nr: 556389-0960
Bolaget ska bedriva reklamproduktion och rådgivning i marknadsföringsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Imcom AB
Org.nr: 556847-2202
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på juridik, ekonomi och företagsorganisation. Företaget ska även syssla med konsultverksamhet inom områdena IT, grafiskt design och marknads- föring och därmed förenli ...
Kommunsystem BW AB
Org.nr: 556623-6237
Föremålet för bolagets verksamhet är Konsultverksamhet avseende verksamhetsutveckling, utbildning och mediaproduktion för företag och organisationer, administrativa tjänster inom ekonomi, juridik, personalfrågor och data ...
Kulann AB
Org.nr: 556873-6986
Bolaget skall bedriva konsult- och systemutvecklingsarbete inom informationsteknikbranschen samt bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Projektledning och konsultverksamhet för idrottsevenemang, ...
Leif Jespersson AB
Org.nr: 556990-9285
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom teknik och IT och därmed förenlig verksamhet.
Lothar Consulting AB
Org.nr: 556897-9263
Bolaget ska bedriva konsultation avseende kommersiell juridik, strategi, ledarutveckling och företagskultur samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultation avseende design, marknadsföring och f ...
M.T.A. Sweden AB
Org.nr: 556531-5263
Bolaget skall bedriva handel med varor för hem och trädgård, konsultverksamhet med inriktning företagsförsäljning, agenturer, samarbetsavtal samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.