Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brodvik AB

"Bolaget skall direkt och indirekt bedriva köp och försäljning av, möbler och andra inredningsdetaljer, dataprodukter, sport- och fritidsartiklar, reklamprodukter, konsultverksamhet avseende management, projektlednng, utveckling av programvaror, tillhandahålla tjänster inom koncernen avseende management, företagsledning, administration, redovisning, försäljning, inköp, logistik, produktion, marknadsföring, IT-tjänster, produktutveckling, design, äga och förvalta fast och lös egendom, köp och försäljning av värde papper samt därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556566-2714
Företagsform: Aktiebolag