Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Höllviken

134an Förvaltning AB
Org.nr: 556407-9183
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med byggnadsmaterial och livsmedel, entreprenadrörelse inom byggsektorn, arrangera musik- och nöjesarrangemang, förvaltning och försäljning av värdepapper och fastighe ...
Alixa AB
Org.nr: 556216-5786
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning och konsultverksamhet med inriktning på marknadsföring av varor och tjänster inom modebranschen,presentbranschen samt inom SPA'frisk och skönhetsvårdsbransche ...
B Bergman Marketing AB
Org.nr: 556657-7044
Bolaget skall bedriva rörelse omfattande import, och export inom förpackningsbranschen, konsultationer inom marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Bid 4 Media AB
Org.nr: 556772-1955
Bolaget skall bedriva mediaförsäljning i dags- och kvällspress samt idka annan verksamhet inom marknadsföring och event.
Björkebo Consulting HB
Org.nr: 969698-8824
Konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation, management, inredning samt bedriva försäljning och handel med vissa varor såsom logotype, brevpapper, inbjudningar. Även bedriva försäljning av hudvårdsprodukter, kos ...
Brodvik AB
Org.nr: 556566-2714
Bolaget skall direkt och indirekt bedriva köp och försäljning av, möbler och andra inredningsdetaljer, dataprodukter, sport- och fritidsartiklar, reklamprodukter, konsultverksamhet avseende management, projektlednng, utv ...
Cavalli Direct AB
Org.nr: 556458-0164
Bolaget skall bedriva export och handel med inredningstextil och tapeter, konsultverksamhet företrädesvis inom direkt marknadsföring, internetbaserade undersökningar och analyser samt därmed förenlig verksamhet.
CB Packaging AB
Org.nr: 556397-6991
Bolaget skall bedriva rörelse omfattande import, fabrikation, försäljning och export inom förpackningsbranschen, konsultation inom marknadsföring, reklamverksamhet, bedriva import, försäljning och agenturverksamhet av vi ...
Cleréus Event & Marketing AB
Org.nr: 556975-5720
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring samt försäljning och undervisning av marknadsförda produkter och tjänster samt eventkoordination samt i samtliga därmed förekommande fall förenlig verksamhet.
Courson AB
Org.nr: 556671-3276
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och försäljning inom området administrativa IT-system, idka förvaltning av fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
CREVENTOR AB
Org.nr: 556088-4248
Bolaget ska bedriva programering och systemarbete, konstruktion produktutveckling, marknadsföring och förvaltning av patent ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DIRECT MARKETING CONSULTERNA DAN OLSHED HANDELSBOLAG
Org.nr: 916542-6983
KONSULTVERKSAMHET INOM REKLAM OCH MARKNADSFÖRING
EBIX Consulting AB
Org.nr: 556617-7126
Bolaget skall driva utveckling och försäljning av produkter och tjänster som möjliggör kommersiell aktivitet på Internet, försäljning av andra IT-produkter (programvara och tjänster), konsultverksamhet inom områdena affä ...
EMAGIX AB
Org.nr: 559031-9280
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom internet- marknadsföring, konsultverksamhet inom medicinsk och medicinteknisk behandling, diagnostik, utbildning och utveckling samt utföra bemanningsuppdrag inom vården. Bolage ...
Entrability AB
Org.nr: 556817-3875
Bolaget skall bedriva konsulttjänster, utbildning och förmedling inom IT, affärsutveckling, projektledning och marknadsföring. Därutöver utveckling och försäljning av IT- program och IT-produkter.
First Brands AB
Org.nr: 556584-2654
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av livsmedel, förvaltning av fast och lös egendom samt även bedriva därmed förenlig verksamhet.
Gantro AB
Org.nr: 556566-5915
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper, idka handel med värdepapper, bedriva konsult- verksamhet, utbildning och marknadsundersökningar inom bygg- branschen samt konsultverksamhet och ut ...
Gefion AB
Org.nr: 556692-6670
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, köp och försäljning av värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Genuint D Andersson AB
Org.nr: 556667-4676
Bolaget ska bedriva försäljning via agentur av nyproducerade enfamiljsbostäder. Exploatering av mark. Köp och försäljning av obebyggda fastigheter. Försäljning av heminredning och bygg- material till en bostad. Samordnin ...
Grand Marketing Sweden AB
Org.nr: 556600-7802
Bolaget skall bedriva rådgivning och projektledning och produktion inom marknadsföring, internet, e-business och säljstöds- och kundvårdsprogram. Handel med värdepapper, äga fast egendom samt idka därmed förenlig verksam ...