Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Höllviken

Aktiebolaget A. Svensson & C:o
Org.nr: 556137-5535
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Tillverkning, agentur och handel med textil och inredningsvaror samt äga, förvalta, hyra ut, försälja och förmedla fast som lös egendom såval i ...
Annonsbyrån Göran Nordquist & Co AB
Org.nr: 556326-5320
Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet, musik- och filmproduktion samt journalistik på frilansbasis. Därtill skall bolaget handla med värdepapper och konst, dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt fondko ...
Aracta AB
Org.nr: 556631-3341
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen, import- och exportverksamhet på agentbasis av produkter inom IT-branschen, försäljning av IT- och industriprodukter via Internet, nätverksmarknadsföring av konsu ...
Carlssons Européiska Konsult AB
Org.nr: 556393-4917
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag, idka handel med bilar, båtar, motorfordon och tillbehör till sådana produkter, idka handel med djur, idka handel med textilvaror. Idka hotell, motell, restaurang, värdshus, b ...
FALKKLOOS AUKTIONER KB
Org.nr: 916774-1801
FÖRSÄLJNING SAMT ANORDNANDE AV AUKTIONER MED KONST OCH ANTIKVITETER.
Hedtofta AB
Org.nr: 556300-1568
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och ge råd avseende företagsfinansiering. Härutöver ska bolaget tillverka och sälja egen konst.
Jagorstrand Design HB
Org.nr: 969774-5876
Trädgård- och inredningsdesign. Försäljning av produkter inom inredningsdesign, möbler och konst för inom- och utomhusbruk. Konsultation, så som rådgivning och inrednings- och trädgårds- uppdrag samt produktion av trädgå ...
Kock & Co Annonsbyrå AB
Org.nr: 556424-2658
Bolaget skall bedriva reklam, konsulting inom marknadsföring, marknadsundersökningsverksamhet, utbildning inom marknadsföring och serviceverksamhet, köp och försäljning av konst, antikviteter och veteranbilar samt driva ...
Lillängens Gård HB
Org.nr: 969703-9775
Uthyrning av stallplats, in-tillridning samt inköp och försäljning av hästar, foder, konst och design, hästartiklar, ridlektioner.
Medi C.D AB
Org.nr: 556549-1072
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvårdstjänster, konsult- verksamhet avseende utbildning och undervisning, forskning- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård samt agentur för hälso- och sjukvårdsartiklar, handel ...
Medi Prim AB
Org.nr: 556305-4104
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvårdstjänster, konsult- verksamhet avseende utbildning och undervisning, forsknings- och utvecklingsarbete, agentur för hälso- och sjukvårdsartiklar, handel med konst, antikviteter sa ...
Nilsson of Copenhagen i Sverige AB
Org.nr: 556441-8712
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag: idka handel med bilar, båtar, motorfordon och tillbehör till sådana produkter: idka handel med djur idka handel med textilvaror. idka hotell, motell, restaurang, värdshus, be ...
Spotnugget AB
Org.nr: 556798-9669
Bolaget ska bedriva försäljning av reklam, konsulttjänster inom marknadsföring och strategi, koncept och affärsutveckling samt handel med värdepapper och konst därmed förenlig verksamhet.
Styrbjörn Öhman AB
Org.nr: 556435-5633
Bolaget skall idka handel med antikvariska böcker, konst och antikviteter samt idka konsultverksamhet inom design, inredning och kommunikation, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Superglandin America AB
Org.nr: 556228-6608
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning och produktion av kosmetika, hälsomedel för export samt informationsverksamhet, inköp, försäljning och konsultverksamhet avseende kemiska produkter, livsmedel, natur- och hälsomed ...