Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Höllviken

134an Förvaltning AB
Org.nr: 556407-9183
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med byggnadsmaterial och livsmedel, entreprenadrörelse inom byggsektorn, arrangera musik- och nöjesarrangemang, förvaltning och försäljning av värdepapper och fastighe ...
4T ENERGY CONSULTING AB
Org.nr: 556499-3532
Bolaget skall bedriva installation, service och försäljning av energisystem. Vidare ska bolaget bedriva konsultverksamhet inom administration samt förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
A Velevski AB
Org.nr: 556991-4855
Bolagets verksamhet skall bestå i att äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt idka handel med textil och konfektion, skor, ur och pennor, accessoarer till hemmet.
AChoice AB
Org.nr: 556863-2433
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva kunskapsutveckling som läromedel och inom byggsektorn jämte därmed förenlig verksamhet.
Actigo Group AB
Org.nr: 556674-4743
Bolaget skall utföra konsultativ och coachande verksamhet med fokus på organisationers förmåga att prestera under press och förbättring av denna samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Added Value Sweden AB
Org.nr: 556651-4427
Bolaget ska bedriva konsulthjälp, sälja och leverera produkter inom mekanisk verkstadsindustri till kunder via eget bolag och partners i andra länder ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Akoustos AB
Org.nr: 556836-4821
Bolaget ska ägna sig åt att skapa och kommersiellt utveckla innovationer och immateriella rättigheter med särskild fokus på ljuddämpning, ljudkvalitet, vibrationer och därmed förenlig verksamhet, vilket från fall till fa ...
Aktiebolaget Hans Ols Bröd
Org.nr: 556091-4722
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag idka tillverkning och försäljning av bröd, konsultverksamhet inom ekonomi och ävensom idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Patenta
Org.nr: 556372-6388
Aktiebolaget ska bedriva handel med fastigheter, handel och utveckling av immateriella rättigheter såsom patent, mönster- och registreringsskydd, administrativ konsultverksamhet inom restaurangbranchen ävensom idka därme ...
Albini Konsult AB
Org.nr: 556970-7796
Import och export av livsmedel samt konsultverksamhet inom redovisning.
Alectus Konsult KB
Org.nr: 969651-0230
Konsultverksamhet inom databranchen såsom utbildning, seminarier olika konsultuppdrag såsom upplägg av mallar till kunder samt skriva kursmaterial som kan säljas till respektive utbildning.
Alltrum AB
Org.nr: 556751-7130
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom företag avseende strategi, ledning och analys, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
almc AB
Org.nr: 556934-2834
Bolaget skall bedriva utbildning inom HR och därmed förenlig verksamhet.
Altaverita AB
Org.nr: 556610-0144
Bolaget skall bedriva strategisk, ekonomisk och informations- teknologisk konsultverksamhet och äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Amaroll AB
Org.nr: 556864-4180
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva konsulterande verksamhet i företags- och ledningsfrågor och därtill närliggande servicetjänster samt äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Östergren Konsult AB
Org.nr: 556692-5656
Bolaget ska utöva konsultverksamhet avseende företagsorganisation, rekrytering, information.
Andersson & Andersson Marine Vision AB
Org.nr: 556715-0965
Föremålet för bolagets verksamhet är konstnärlig verksamhet, marinfotografering, utbildning i sjösäkerhet och segling, evenemang och reklamverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Andso AB
Org.nr: 556596-1785
Bolaget skall idka konsulting inom byggindustrin, idka handel med presentartiklar, idka handel med värdepapper, äga och bedriva tävlingsverksamhet med hästar, idka handel med spa-anläggningar ävensom idka därmed förenlig ...
Anita Skoglund Kommunikation AB
Org.nr: 556984-7311
Företaget ska sälja konsulttjänster inom kommunikation och PR, såsom rådgivning, utbildning, projektledning, samt genomföra aktiviteter kopplade till kommunikation och PR.
ARGUTI management AB
Org.nr: 556834-9483
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhets- utveckling, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.