Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reneriet AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att direkt eller genom koncernföretag bedriva näringsverksamhet, även innefattande arbetsledning, inom följande branscher: städ, tvätteri, klottersanering, fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, snöröjning och markarbete samt handel med städmaterial, kemikalier och städmaskiner. Verksamheten innefattar även med nämnda huvudsysslor förenlig verksamhet och tjänster, såsom exempelvis bemanning av säkerhetskontroller, truckkörning, framförande av fordon, tåg-set och vagnar, samt montering av reklam, elektronisk nedladdning av information och fönsterbyte."
Org.nr: 556355-1349
Företagsform: Aktiebolag