Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fönsterbyte i Stockholm

Reneriet AB
Org.nr: 556355-1349
Aktiebolagets verksamhet ska vara att direkt eller genom koncernföretag bedriva näringsverksamhet, även innefattande arbetsledning, inom följande branscher: städ, tvätteri, klottersanering, fastighetsskötsel, trädgårdsar ...