Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snöröjning i Stockholm

Aktiv Service i Stockholm AB
Org.nr: 556854-3754
Aktiebolaget ska bedriva dränering av husgrunder, markentreprena- der, snöröjning, byggverksamhet, trädgårdsskötsel, städning samt administrativ service och därmed likartade verksamheter.
Arto Virtanen Consulting AB
Org.nr: 559028-6927
Bolaget ska bedriva managementkonsulting, styrelseuppdrag, köp- och försäljning av värdepapper, HR-utbildning, snöröjning och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Bictor Entreprenad HB
Org.nr: 969768-5098
Företaget skall bedriva främst verksamhet inom sanering och snöröjning i Stockholm tunnelbana samt anläggningsarbeten. Områden vi kommer jobba inom är följande: snöröjning, takskottning, anläggnings-, snickeri och saneri ...
Cape Green AB
Org.nr: 559003-4467
Konsultation inom miljö- och avloppsteknik, installation av enskilda avlopp, åkeriverksamhet, markarbeten och snöröjning.
Davids Städ & Allservice AB
Org.nr: 556987-7664
Bolaget ska bedriva städtjänster till företag, privatpersoner, fastigheter, kommer även att driva flytt, bygg, snickeri, målning, snöröjning trädgårds arbete.
Deucalion Bygg AB
Org.nr: 556996-9313
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, entreprenadverksamhet, fastighetsförvaltning, erbjuda konsulttjänster inom bygg, - design, -arkitektur, -inredning, -projektering, bedriva handel med och uthyrning av fast egendom, äde ...
Familjehem Stockholm HB
Org.nr: 969768-6567
Köper och säljer bostäder, lokaler och fastigheter till privatpersoner och företag, renoveringar av bostäder och lokaler. Inredning och design av bostäder lokaler och kontor, Uthyrning av bostäder och lokaler till privat ...
Green Cross Group KB
Org.nr: 969768-3085
Konsultverksamhet inom miljövänliga energi och infrastrukturer som trådlös telecom, sol, vind, vatten projekt och sanitära anläggningsprojekt och därmed förenlig verksamhet. Kabel-, bredband-, fiberdragningsinstallatione ...
Handy Heroes AB
Org.nr: 559014-7871
Svenska: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom dotterbolag, driva tjänster med anknytning till förbättring och underhåll av bostäder och affärsbyggnader såsom städning, trädgårdsarbet, monte ...
INTERHOUSE GOLVBYGG SERVICE KB
Org.nr: 969769-6137
Bolaget skall bedriva byggtjänster, slipning, sättning och renovering av golv, rivning, plattsättning, måleri samt uthyrning av personal inom byggbranschen. Import och export, försäljning av byggmaterial och byggutrustni ...
IT Underhåll Stockholm AB
Org.nr: 556568-7489
Bolaget skall bedriva anläggning och skötsel av markanläggningar, snöröjning och renhållning samt därmed förenlig verksamhet.
Klocktornet i Stockholm AB
Org.nr: 556444-2977
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, uthyrning av mark, vidareförsäljning av drivmedel, bedriva snöröjning, transporter, maskin- och fordonsuthyrning inom renhållningsbranschen samt övriga anläggningsarbeten.
Klätterbaronen Trädarbeten AB
Org.nr: 556911-2369
Trädarbeten, trädfällning och trädbeskärning. Skötsel av grönytor. Fastighetsservice. Entreprenad. Trädgårdsarbeten. Snöröjning.
Lindmarks Bygg AB
Org.nr: 556853-2393
All sorts snickeriarbete, såsom ny- och tillbyggen, renoveringar, trädgårdsskötsel, snöröjning, tillverkning och försäljning av möbler.
Liselotte Lööf Entreprenad AB
Org.nr: 556848-0627
Bolaget ska bedriva anläggningsarbeten inom mark, trädgårds- underhåll, snöröjning, fastighetsservice, sanering, affischering och därmed förenlig verksamhet
Lugna Hem AB
Org.nr: 556845-5108
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster, friskvårdsmassage, möbel och inredningssnickeri och renovering, konsultuppdrag som pedagogisk lärare, snöröjning, kock och serveringstjänster.
M.O.N.T. Fasad & Glasmonteringar AB
Org.nr: 556843-5829
Aktiebolaget ska bedriva glasentreprenader, byggentreprenader, företagsevent, seglingsevent, vildmarksafari, snöröjning och höghöjdsarbeten.
Markstruktur i Nacka AB
Org.nr: 556549-6741
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva schakt och markplanering. Snöröjning, sandning och renhållning. Trädgårds- anläggningsarbeten samt skötsel därav. Samt försäljning och konsultation inom media.
Nevitas HB
Org.nr: 969757-7006
Snöröjning från tak och mark samt Trädgårdsarbete.
Nordiska Medico Maritim AB
Org.nr: 556410-4825
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva medicinsk och maritim verksamhet, undervisning, journalistik, författarskap och översättningsarbeten, renovering av fartyg och fastigheter, snickeriarbeten, trädgårdssköts ...