Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Information i Stockholm

1,6 miljonerklubben AB
Org.nr: 556743-7065
Bolaget ska tillhandahålla information och utbildning, seminarieverksamhet, utgivning och försäljning av litteratur, lobbyingverksamhet, hälsofrämjande aktiviteter samt därmed förenlig verksamhet.
101 Relationer AB
Org.nr: 556883-2942
Aktiebolagets verksamhet skall vara att driva marknads- och försäljningsuppdrag genom direktreklam, telemarketing och reklamkampanjer. Bolaget ska arrangera resor, kundträffar, dagsarrangemang, äventyrsaktiviteter och ev ...
116 Produktion AB
Org.nr: 556915-6317
Aktiebolaget ska bedriva ljud och musikverksamhet i alla dess former och media. Bedriva konsultverksamhet inom ljudproduktion, bild och hemsidor. Bolaget kommer också att bedriva utbildning och information om ljudprodukt ...
118101 Sverige AB
Org.nr: 556642-0823
Bolaget skall bedriva affärsverksamhet genom information, rådgivning, köp av personförsäkringar och finansiella produkter till företag och dess anställda samt till arbetsgivare och leverantörer administration av löpande ...
21 Grams Holding AB
Org.nr: 559024-4132
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta lös egendom, genom dotterbolag bedriva verksamhet inom områdena utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom områdena post, po ...
24SevenOffice AB
Org.nr: 556566-5881
Bolaget skall utveckla, distribuera och sälja administrativ information och verktyg på digitalt media, bedriva försäljning av reklamplatser och register samt export av ovanstående produkter ävensom idka därmed förenlig v ...
27 kilobyte AB
Org.nr: 556765-3216
Bolaget ska utveckla och marknadsföra internetbaserade tjänster, reklam, information och PR samt bedriva handel med värdepapper och bostäder samt därmed förenlig verksamhet.
7minds AB
Org.nr: 556803-8417
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom IT, information och ledarskap, försäljning av IT-produkter och böcker samt därmed förenlig verksamhet.
A Wiking Company AB
Org.nr: 556400-1674
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet med grafisk framställning, formgivning, bildbyråverksamhet och handel med reklamprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva försäljning och distributi ...
A. ANDERSSON'S INFORMATION OCH MARKNADS- UNDERSÖKNINGAR HB
Org.nr: 916622-4296
KONSULTVERKSAMHET AVSEENDE INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING, TELEFONINTERVJUER SAMT LAYOUTOCH FORMMÄSSIGA FÖRSLAG PÅ PRESENTATIONSMATERIAL
A.D. - man 100 Språk AB
Org.nr: 556400-4546
Bolaget ska bedriva tolkförmedling, översättningsverksamhet, försäljning av reklam, reklamprodukter och utställningmaterial såväl inom som utom Sverige, genom internettjänster tillhandahålla information för invandrare sa ...
a2c digital AB
Org.nr: 556039-1020
Bolaget ska effektivisera företags och organisationers kommunikation både internt och externt till intressenter, samarbetspartners och kunder. Bolaget designar, föreslår, genomför och följer upp kampanjer, reklamaktivite ...
AB Chimes
Org.nr: 556772-1393
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsjuridik, verksamhetsutveckling och information management samt ska förvalta lös och fast egendom.
AB Grym
Org.nr: 556544-6464
Bolaget skall bedriva mediaproduktion och tjänster inom kommunikation och information. Handel med värdepapper. Handel och uthyrning av inventarier inom turist och byggnadsbranschen. Verksamhet inom skogsnäring, inköp, fö ...
Abios Gaming AB
Org.nr: 556926-0705
Bolaget skall tillhandahålla en internetbaserad samlingsplats med information inriktad på dator- och tv-spelsbranchen.
About Time AB
Org.nr: 556662-6916
Aktiebolagets verksamhet ska vara att genom internet och call-center förmedla och sälja information om utbud och efterfrågan av tjänster och varor samt att förmedla relaterad information.
About Time AB
Org.nr: 556916-0665
Aktiebolagets verksamhet ska vara att genom internet och call- center förmedla och sälja information om utbud och efterfrågan av tjänster och varor samt att förmedla relaterad information
Actcom HB
Org.nr: 969770-2778
Reklam, kommunikation, design, PR, information, marknadsföring, varumärkesvård.
Adamco AB
Org.nr: 556538-3170
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet, utbildning och författarskap inom PR- och information samt inom kompetens- och chefsutveckling, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Adamco Holding AB
Org.nr: 556689-9729
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet, utbildning och författarskap inom PR-och information samt inom kompetens- och chefsutveckling, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.