Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsarbete i Stockholm

Akribit AB
Org.nr: 559002-1274
Byggtjänster till privatpersoner. Underleverantör till andra företag. I byggtjänster ingår renovering och nybyggnation av hus och lägenheter, invändigt såväl som utvändigt, samt markarbeten. Trädgårdstjänster till privat ...
August A Hemtjänst i Mälardalen AB
Org.nr: 556878-9118
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla alla typer av hemservice från städning och trädgårdsarbete till barnpassning, LSS, äldreomsorg och vård och därmed förenlig verksamhet till såväl juridiska s ...
Balderius KB
Org.nr: 969763-6398
Trädgårdsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Clean Home Kungsholmen HB
Org.nr: 969772-5936
Företaget kommer att tillhandahålla samtliga tjänster som ryms under rubriken Rut-avdrag, dvs. städning, handling, trädgårdsarbete,barnpassning, läxläsning etc. Inriktning initialt mot privatsektorn.
Clean Quality i Sverige AB
Org.nr: 556548-6908
Bolagets verksamhet avser all form av lokalvård och städtjänster, fastighetsskötsel, tillhandahålla alla typer av hemservice från städning och trädgårdsarbete till enkla renoveringsarbete, handel med hygienartiklar och s ...
Com Contact Office AB
Org.nr: 556579-4483
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området call-center, contact-center och telemarketing samt för dessa branscher utbilda och organisera utbildning av agenter, säljare och kommunikatörer. Bolaget skall också äg ...
Eko Clean Sthlm HB
Org.nr: 969767-2583
Städ-, bygg- och svetstjänster. Även ROT- och RUT tjänster och allehanda hushållsnära tjänster såsom tvättning, städning, flyttstädning, byggstädning, fönsterputsning, barnpassning, snöskottning, omsorgstjänster och träd ...
Finnbo Trädgårds AB
Org.nr: 556818-6638
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva trädgårdsarbete och uthyrning av grävmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Hemfrid i Sverige AB
Org.nr: 556529-8444
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla alla typer av hemservice från städning och trädgårdsarbete till barnpassning, äldreomsorg och vård och därmed förenlig verksamhet till såväl juridiska som fy ...
Hjälp Hemma i Sverige AB
Org.nr: 556771-7045
Bolaget ska tillhandahålla alla hushållsnära tjänster från städning och trädgårdsarbete till barnpassning och äldre omsorg, utbildning inom nämnda verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet.
Högvaktens Byggtjänst AB
Org.nr: 556967-8302
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla tjänster inom bygg, hantverk, fastighetsförvaltning, städning och trädgårdsarbete.
Magnus Byggare i Stockholm AB
Org.nr: 556869-9937
Byggnadssnickeriarbeten, byggande av bostadshus och andra byggnader, diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, renoveringar, lokalvård, trädgårdsarbete, handel med byggmaterial, äga och förvalta fast e ...
MAIDBOOK AB
Org.nr: 556789-3549
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster, renovering, reparation, byggnad, städning, trädgårdsarbete, konsultationer inom organisationsutveckling, kundtjänst, uthyrning av lokaler och snöskottning.
Maria Rensare HB
Org.nr: 969746-2985
Hushållsnära tjänster såsom städning, trädgårdsarbete och förenlig verksamhet, hemmets skötsel och därmed förenlig verksamhet.
Nevitas HB
Org.nr: 969757-7006
Snöröjning från tak och mark samt Trädgårdsarbete.
NoggrAnn i Stockholm AB
Org.nr: 556883-2660
Bolaet skall bedriva hushållsnära service såsom, städning, trädgårdsarbete, tjänster och bemanning till restauranger och företag samt köp och handel med värdepapper.
Reneriet AB
Org.nr: 556355-1349
Aktiebolagets verksamhet ska vara att direkt eller genom koncernföretag bedriva näringsverksamhet, även innefattande arbetsledning, inom följande branscher: städ, tvätteri, klottersanering, fastighetsskötsel, trädgårdsar ...
Rent Hemma i Stockholm AB
Org.nr: 556887-3722
Bolaget ska tillhandahålla typer av hushållsnära tjänster, från städning och trädgårdsarbete till barnpassning och älderomsorg ävensom utbildning inom ovanstående verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet.
Saltsjö Hotel Living At Home AB
Org.nr: 556932-6985
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla alla typer av hemservice från städning och trädgårdsarbete till barnpassning, äldreomsorg och vård och därmed förenlig verksamhet till såväl juridiska som fy ...
Städexia AB
Org.nr: 556907-4254
Bolaget verksamhet avser all form av lokalvård och städtjänster, fastighetsskötsel, tillhandahålla alla typer av hemservice från städning och trädgårdsarbete till enkla renoveringsarbeten, handel med hygienartiklar och s ...