Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadstrend Sälj- & Ledarutveckling MSL AB

"Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och aktier samt bedriva konsultverksamhet inom området management, marknadsföring, ekonomi, administration och distribution ävensom idka därmed förenlig rörelse."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Distribution - Ekonomi - Fastigheter - Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 556119-0546
Företagsform: Aktiebolag