Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Åkersberga

Admission Reklambyrå AB
Org.nr: 556388-7586
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulterande verksamhet inom reklam och marknadsföring.
Affärsstruktur i Sverige AB
Org.nr: 556672-1998
Bolaget skall bedriva affärsutveckling, utbildning, projektering, rekrytering, ekonomisk rådgivning, marknadsföring, bokföring, administrativa tjänster hushållsarbete även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgå ...
Anders Kvist AB
Org.nr: 556791-8650
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva uppdragsverksamhet inom främst företagsledning, organisation, marknadsföring, produktutveckling, rekrytering och utbildning, bedriva handel med värdepapper samt idka med dess ...
Aquarena Holding AB
Org.nr: 556887-3169
Bolaget ska direkt eller indirekt via dotterbolag, äga och driva badanläggningar, sporthallar, idrottsplatser och andra sport- anläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta fastigheter ...
Blou Design Group AB
Org.nr: 556884-7775
Bolagets verksamhet inriktar sig på inredning och design av ute- och inomhusmiljöer och PR'marknadsföring inom samma område, kakel- och plattsättningsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Borgernäs Konsult AB
Org.nr: 556898-0402
Bolaget ska bedriva försäljning, marknadsföring och utbildning inom hår, hud och kosmetikbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Candert Communication AB
Org.nr: 556956-1920
Företaget kommer att sälja konsulttjänster inom främst kommunikation och marknadsföring. Det involverar även utveckling av koncept och genomförande av projekt. I konsulttjänsterna ingår även projektledning och projektadm ...
Carlén & Co AB
Org.nr: 556946-4901
Företaget ska erbjuda tjänster och konsultuppdrag inom kontor, såsom administration, projektledning, support, ekonomi och marknadsföring.Tillverkning och försäljning av egendesignade och tillverkade kort (typ gratulation ...
CH Marknadskommunikation i Åkersberga AB
Org.nr: 556511-6737
Bolaget ska driva konsultverksamhet inom marknadsföring. Försäljning och förvaltning av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Channel Direct Scandinavia AB
Org.nr: 556595-4731
Bolaget skall att själv eller genom annat bolag erbjuda försäljning av IT-baserade produkter och tjänster inom data- branschen. Utöver det erbjuda konsultation inom sälj och marknadsföring samt reklam till produkt och lö ...
Competitive Management AB
Org.nr: 556284-4588
Bolaget skall driva konsulterande verksamhet och utbildning i marknadsföring, management, företagsledarstrategi samt därmed förenlig verksamhet.
CS Gruppen AB
Org.nr: 556441-2376
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring och telemarketing. Förmedling, äga och förvalta fastigheter i Sverige och utomlands. Äga, tävla och föda upp travhästar. Bedriva handel med värdepapp ...
Denado AB
Org.nr: 556338-1911
Bolaget skall bedriva framkallning och kopiering av fotografiska produkter, import och försäljning av apparaturer inom fotobranschen, äga och förvalta värdepapper samt fastigheter, konsultera inom reklam och marknadsföri ...
DM Distribution & Maskintjänst AB
Org.nr: 556427-2671
Aktiebolagets verksamhet ska vara att: ***utföra utveckling och tillverkning av lekprodukter, hushållsredskap och katt- och hundinventarier av företrädesvis trä men även av metall och andra material. ***utföra formgivnin ...
Dorum AB
Org.nr: 559011-9839
Bolagets verksamhet är att självt eller genom innehav av aktier eller andelar i svenska eller utländska företag bedriva konsultverksamhet, utbildning, utveckling, förvaltning, marknadsföring och försäljning av program- o ...
EF Bergsrådsgatans fria konstnärer
Org.nr: 769622-1782
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till medlemmarna hyra ut billiga och lämpliga lokaler. Föreningen skall arbeta i kooperativ anda och verka för alla medlemmars engagemang ...
Ensure HB
Org.nr: 969645-0841
Marknadsföring och försäljning av tekniska produkter såsom freonfria klimataggregat. Produktsortimentet syftar till att befrämja hälsa och'eller miljö, konsultation inom företag- och affärsutveckling samt där tillhörande ...
Eurofence Protection AB
Org.nr: 556797-3622
Bolaget ska bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av stängselmaterial samt andra fysiska områdesskydd och därmed förenlig verksamhet.
Eurofence Sweden AB
Org.nr: 556610-7321
Bolaget skall bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av stängselmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
FJN Consulting AB
Org.nr: 556987-9645
Bolaget ska bedriva investeringar i och förvalta bolag, värdepapper och fastigheter, bedriva verksamhet inom geografisk informationsteknik samt konsultverksamhet för strategisk planering, verksamhets- och produktutveckli ...