Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Åkersberga

Acissej AB
Org.nr: 556970-3639
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning, administration, projektledning, fartygscharter, bygg, event och 'turismfriluftsliv. Bolaget ska också bedriva handel inom nämnda verksamheter. Handel och förvaltning ...
ALCEA Redovisning AB
Org.nr: 556704-7641
Bolaget ska bedriva rådgivning och redovisning inom företags- ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Allservice 4 U 2 Stockholm AB
Org.nr: 556883-3296
Bolaget ska bedriva konsult- och uthyrningsverksamhet inom administration, redovisning och finansiering, bemanning och entreprenadtjänster inom bygg-, städ- och transportsektorn, äga och förvalta lös och fast egendom sam ...
Björnhammarservice AB
Org.nr: 556057-1837
Bolaget skall driva reparations- och servicerörelse inom bil- och snickeribranschen, leasingrörelse med bilar och hemelektroniska produkter, handel och förvaltning av fast egendom, konsultverksamhet inom ekonomi och admi ...
Calmia HB
Org.nr: 969610-7144
Konsultverksamhet inom data och administration. Redovisning samt konsultverksamhet inom ekonomi. Handel med IT-utrustning och programvaror.
Carlén & Co AB
Org.nr: 556946-4901
Företaget ska erbjuda tjänster och konsultuppdrag inom kontor, såsom administration, projektledning, support, ekonomi och marknadsföring.Tillverkning och försäljning av egendesignade och tillverkade kort (typ gratulation ...
Creative Flow AB
Org.nr: 556696-7732
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom It-området och egen utveckling av programvaror och multimediaprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamheten omfattar framförallt konsultuppdrag som utvecklare ...
Cuminum AB
Org.nr: 556944-4879
Bolaget ska bedrvia konferens-, event-, restaurang- och cateringverksamhet och därmed sammanhängande rådgivningsverksamhet inom management, ekonomi och administration och i samband med detta bedriva handel med datatjänst ...
Dyvik Konsult AB
Org.nr: 556709-2217
Konsultverksamhet, företrädesvis inom administration och projektledning och administrativ service samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom förvaltning och drift av obemannade drivmedelsanläggningar samt därmed förenlig ...
Eiknes Consulting AB
Org.nr: 556253-2654
Bolaget skall bedriva konsultation, utbildning och utvecklingsarbete med avseende på datasystem och datateknik samt försäljning av datasystem och datateknik ävensom att hantera administration för företag inom detta områd ...
Ekhammarkrokens Skeppartjänster HB
Org.nr: 969714-2355
Skeppartjänster Konferens- och evenemangsvärd Administration
Fler Bollar i Luften AB
Org.nr: 556440-0488
Bolaget skall till föremål för sin verksamhet ha konsult- och utbildningsverksamhet inom marknadsföring, kommunikation och administration, förlagsverksamhet (utge skrifter och böcker inom bolagets verksamhetsområde), imp ...
Göran Claeson Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556244-3431
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende organisation, administration och ekonomi samt skatter och juridik, äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper. Bolaget ska som vårdgivare bedriva hemsjukvår ...
Infodynamics AB
Org.nr: 556443-8785
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och administration, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inredo Företagsservice AB
Org.nr: 556661-3682
Bolaget ska bedriva konsult- och redovisningstjänster inom ekonomi, administration och IT ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kento Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556483-1443
Bolaget skall bedriva konsultationer inom ekonomi och administration och även idka därmed förenlig verksamhet.
Kento Holding AB
Org.nr: 556458-9819
Bolaget skall bedriva konsultationer inom ekonomi och administration och även idka därmed förenlig verksamhet.
Laila Lilliehöök PR & Kommunikation HB
Org.nr: 969702-5055
Bolaget skall bedriva konsultation avseende PR, marknadsföring, administration - organisationsutveckling, företagsutveckling och utbildning inom dessa områden, konstnärlig rådgivning, handel med konst, trycksaksproduktio ...
Lectona AB
Org.nr: 556500-9494
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration och data och nätverk. Försäljning av datorer, datasystem, dataprogram och tillbehör därtill och handel med värdepapper samt äga och förvalta fast egendom samt i ...
Lilleman Konsult AB
Org.nr: 556470-5670
Bolaget skall bedriva -konsultverksamhet inom ekonomi, administration och finansiering -handel med värdepapper -förmögenhetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.