Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Jönköping

A.Anderssons Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 559034-3215
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande informationsteknologi, management, organisation, företagsledning, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Utöver det ska bolaget också bedriva författarskap ...
AddFriends i Jönköping AB
Org.nr: 556881-2316
Aktiebolaget ska bedriva reklam- och kommunikationsverksamhet, verksamhetsutveckling för organisationer, hålla utbildningar och föreläsningar samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Kvarnemo AB
Org.nr: 556941-3452
Bolaget ska bedriva konsult- och forskningsverksamhet, främst inom verksamhetsutveckling, produktutveckling och informationsbearbetning, samt driva generell verksamhet kring informationshämtning, -bearbetning och -public ...
BAN Business Consulting AB
Org.nr: 556695-5703
Bolaget skall bedriva konsultationer, analys, rådgivning och projektledning inom företags- och verksamhetsutveckling, ekonomi-styrning och IT, inom IT avses främst utredningar, upphandling och implementering av affärssys ...
Corecon AB
Org.nr: 556789-4596
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, marknad och verksamhetsutveckling, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Deltaf AB
Org.nr: 556901-8491
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och organisationsutveckling inom rådgivning, förändringsledning, projektledning, interimsledning och kompetensförsörjning. Företaget ska även äga och för ...
Dumela Konsulting AB
Org.nr: 556809-0574
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, föreläsningar, ut- bildningar och publicering inom verksamhetsområdet inköp, försäljning, företagsledning samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva investering ...
Expand your brand Sweden HB
Org.nr: 969655-5045
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, verksamhetsutveckling, undervisning och juridik.
gotoGemba AB
Org.nr: 559003-6850
Gotogemba säljer tjänsterna interimlösning för chefer, verksamhetsutveckling samt ledarskapskapsutveckling med inriktningen på äventyrsaktiviteter. Gotogemba driver även affärsutvecklingsprojekt.
Hekman AB
Org.nr: 556974-8857
Företaget ska bedriva managementkonsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning med IT som ingående komponent. Företaget ska även äga och förvalta värdepapper, samt bedriva därmed före ...
Hubble Solutions AB
Org.nr: 559035-5300
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhetsutveckling och förändringsledning inom IT och management samt därmed förenlig verksamhet.
Infolife AB
Org.nr: 556902-9498
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhetsutveckling och förändringsledning inom IT och management samt därmed förenlig verksamhet.
Information Systems Invicia Sweden AB
Org.nr: 556573-6641
Bolaget skall bedriva utveckling av programvara och konsultationer inom verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Ingemar Andersson Konsult AB
Org.nr: 556929-6071
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom HR- och verksamhetsutveckling samt handel med värdepapper.
J Thulin Konsult AB
Org.nr: 559017-5450
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
JPT Invest AB
Org.nr: 556756-5162
Bolaget skall bedriva utbildning, konsultationer och verksamhetsutveckling samt handel med värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Kundgöra AB
Org.nr: 556682-6136
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom utbildning, verksamhetsutveckling, samt bedriva försäljning och utbildning inom livsmedelssektorn och därmed förenlig verksamhet.
Lindberg Management AB
Org.nr: 556939-8950
Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och konsult- uppdrag för verksamhetsutveckling samt medicinteknisk specialistkompetens, samt därmed förenlig verksamhet.
MATIK AB
Org.nr: 556887-4571
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områden projektledning, verksamhetsutveckling, elekroteknik, IT och trafiksystem samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Naithon Event AB
Org.nr: 556793-8898
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling, professionell golf och sports management samt handel med värdepapper och annan förenlig verksamhet.