Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

A.Anderssons Verksamhetsutveckling AB

"Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande informationsteknologi, management, organisation, företagsledning, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Utöver det ska bolaget också bedriva författarskap, journalistik, illustrationer, reklam och bloggverksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 559034-3215
Företagsform: Aktiebolag