Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kapitalförvaltning i Jönköping

A.Anderssons Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 559034-3215
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande informationsteknologi, management, organisation, företagsledning, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Utöver det ska bolaget också bedriva författarskap ...
ALMI Invest Småland & Öarna AB
Org.nr: 556764-9396
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning främst genom att tillhandahålla riskkapital samt därmed förenlig verksamhet.
Anwa Holding i Jkpg AB
Org.nr: 556909-9517
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Berntwin AB
Org.nr: 556762-2062
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Blue Taste AB
Org.nr: 556786-9853
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
CC Reklam AB
Org.nr: 556795-9639
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklambyrå, grafisk produktion, event- och marknadskommunikation, arrangemang vid lansering av, vid, produkter, företag och mässor, förmedling av varor och tjänster i komm ...
Egendomsbyrån i Jönköping AB
Org.nr: 556647-2790
Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning till jord- och skogsägare, fastighetsförmedling, utbildningsverksamhet inom skogliga frågor, förvaltning av jord- och skogsegendomar samt därmed förenlig verksamhet ...
Egendomsbyrån i Jönköping Holding AB
Org.nr: 556763-8035
Bolaget ska bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning till jord- och skogsägare, fastighetsförmedling, utbildnigsverksamhet inom skogliga frågor, förvaltning av jord- och skogsegendomar samt därmed förenlig verksamhet. B ...
Ekan Konsult KB
Org.nr: 916523-1656
Fastighets- och kapitalförvaltning samt konsultverksamhet inom energi- och fastighetssektorn.
Elsidor AB
Org.nr: 556195-1749
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
G:son Lindberg AB
Org.nr: 556953-8928
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning.
Global Power 2.0 AB
Org.nr: 556595-8658
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bistå nya och befintliga företag och företagare med råd och anskaffning av kapital med utveckling av affärsidéer samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
GMV Invest AB
Org.nr: 556743-1464
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Henningson-Gruppen Förvaltning AB
Org.nr: 556308-5447
Bolaget skall bedriva fastighets- och kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Incitament Konsult Sverige AB
Org.nr: 556937-0678
Bolaget ska bedriva rådgivning inom ekonomi och finans samt kapitalförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
Jonas Eriksson i Jönköping AB
Org.nr: 556878-6957
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning.
Nystrand Konsult AB
Org.nr: 556582-6194
Bolaget skall bedriva verksamhetsutvecklig, kvalitetsutveckling, processutveckling samt kapitalförvaltning.
Pheji AB
Org.nr: 556913-2292
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Potential Invest i Sverige AB
Org.nr: 556947-0015
Aktiebolaget ska bedriva investeringsverksamhet och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Red Taste AB
Org.nr: 556786-9846
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.