Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Jönköping

A.Anderssons Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 559034-3215
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande informationsteknologi, management, organisation, företagsledning, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Utöver det ska bolaget också bedriva författarskap ...
A6 Hälsokost AB
Org.nr: 556351-5419
Bolaget skall bedriva rådgivning i kost och hälsofrågor, försäljning av hälsokost, äga och förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ABJ Consulting AB
Org.nr: 556671-7145
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet vad gäller förändringsledning,'konsultingrådgivning avseende förändringar vid rekryteringar eller omställning där personal sägs upp både mot företag och för ...
Almi Företagspartner Jönköping AB
Org.nr: 556488-1281
Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inkriktade på småföretagsutveckling (prop. 1993'94:40, bet. 1993 '94:NU11, rskr 1993'94:80). Beslutet innebär bl.a. att de länsvisa utvecklingsfonderna ska ersätt ...
Amiba AB
Org.nr: 556957-5425
Konsultverksamhet, rådgivning, analys, föreläsningar inom regional utveckling.
Antik Öst AB
Org.nr: 556107-1159
Aktiebolaget ska bedriva handel med antikviteter samt juridisk rådgivning.
Assist Utveckling i Jönköping HB
Org.nr: 916702-3184
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisations- och ledarutveckling, rekrytering och urval av personal, psykologisk och juridisk rådgivning.
BAN Business Consulting AB
Org.nr: 556695-5703
Bolaget skall bedriva konsultationer, analys, rådgivning och projektledning inom företags- och verksamhetsutveckling, ekonomi-styrning och IT, inom IT avses främst utredningar, upphandling och implementering av affärssys ...
Bernth Björkhag AB
Org.nr: 556582-6699
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet med inriktning på mentorskap och rådgivning mot företagsledare och företag, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, försäljning av smycken via in ...
Beslut Sten Norinder AB
Org.nr: 556609-4453
Bolaget skall bedriva rådgivning inom företagsledningsfrågor, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Boströms Redovisning HB
Org.nr: 916702-5858
Redovisning, revision, skatte- och ekonomisk rådgivning till privatpersoner och företag samt övriga kontorstjänster.
CB Rådgivning & Foto AB
Org.nr: 559016-9966
Bolaget ska bedriva psykologisk rådgivning och utbildning inom idrott och hälsa, fotograferingsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Chemical Documentation cDoc AB
Org.nr: 559014-6006
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom kemikaliehantering och verksamhetsledning, tillhandahålla tekniska lösningar inom området, samt äga och förvalta fast och lös egendom och idka annan därmed före ...
Cretiva Communication AB
Org.nr: 556818-3510
Bolagets verksamhet skall bestå av strategisk rådgivning och konsulttjänster inom reklam, kommunikation, marknadsstrategisk- och affärsmässig utveckling, webbstrategi och därmed förenlig verksamhet samt vara verksamt som ...
D.A.G. Medical Consulting AB
Org.nr: 556979-6864
Medicinska konsultuppdrag, läkarundersökningar, medicinsk behandling, utfärdande av hälsoutlåtande och intyg, medicinsk rådgivning.
Deltaf AB
Org.nr: 556901-8491
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och organisationsutveckling inom rådgivning, förändringsledning, projektledning, interimsledning och kompetensförsörjning. Företaget ska även äga och för ...
Egendomsbyrån i Jönköping AB
Org.nr: 556647-2790
Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning till jord- och skogsägare, fastighetsförmedling, utbildningsverksamhet inom skogliga frågor, förvaltning av jord- och skogsegendomar samt därmed förenlig verksamhet ...
Egendomsbyrån i Jönköping Holding AB
Org.nr: 556763-8035
Bolaget ska bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning till jord- och skogsägare, fastighetsförmedling, utbildnigsverksamhet inom skogliga frågor, förvaltning av jord- och skogsegendomar samt därmed förenlig verksamhet. B ...
Eisfelds Consulting AB
Org.nr: 556591-6433
Bolaget skall bedriva försäkringsmäkleri såsom förmedling av försäkringar och fonder, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig finansiell verksamhet.
Ekolust EF
Org.nr: 769609-3504
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och eng ...