Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Jönköping

Permanens AB
Org.nr: 556895-0769
Företaget ska bedriva managementkonsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning med IT som ingående komponent, samt inom IT-styrning och ledning. Företaget ska även äga och förvalta vä ...
Project Måleri JKPG län AB
Org.nr: 556440-0520
Bolaget ska bedriva måleriverksamhet, bygg- och golvläggning, kakel- och plattsättning, köp och försäljning av därtill hörande material och utrustning, idka konsulterande verksamhet samt idka uthyrningsverksamhet av ford ...
RAVD AB
Org.nr: 556872-7589
Konsultationer inom verksamhetsutveckling, samt förvaltning av värdepapper.
Sport Competence Sweden AB
Org.nr: 556993-4986
Bolaget ska bedria utbildning samt kompetens- och verksamhetsutveckling relaterat till motion- och idrottsrörelsen samt därmed förenlig verksamhet.
Swedala Förvaltning och Verksamhetslogistik AB
Org.nr: 559022-6170
Bolaget skall vara verksamt inom företags verksamhetsutveckling samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
XANO Evolution AB
Org.nr: 556412-4070
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att åt samtliga i XANO- koncernen ingående bolag utföra konsult- tjänster och projekt- ledning avseende affärs- och verksamhetsutveckling, informationsteknik, affärssystem ...