Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Solna

Aquameter AB
Org.nr: 556199-0721
Bolaget bedriver installationsverksamhet och handel inom el, vvs, ventilation och därmed förenliga verksamheter.
Durgo International AB
Org.nr: 556322-1604
Bolaget skall tillverka och försälja verkstadsprodukter företrädesvis inom sanitet och ventilation, import och export av sådana produkter, ävensom idka därmed järmförlig verksamhet
Fanbyn2 Vindenergi AB
Org.nr: 556892-6132
Bolaget ska bedriva verksamhet och tillverkning av metallstommar och delar därav' tillverkning av motorer och turbiner, utom för luftfartyg, fordon och motorcykelfordon' tillverkning av pumpar och kompressorer' tillverkn ...
Gunnar Karlsen Sverige AB
Org.nr: 556607-5692
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra installationer, reparationer, service och underhåll inom områderna VVS och ventilation samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
H2M Fastighetsteknik AB
Org.nr: 556639-8003
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, underhåll samt nybyggnation av mark och trädgård, el-, vvs- ventilation-, styr och regler-, målnings- och byggnationsarbeten, fastighet- och markprojektering, uthyrning av mas ...
MNK Konsult AB
Org.nr: 556397-2024
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom värme, ventilation, sanitet, kyla, energi, styr- och reglerteknik, el, tele, säkerhet, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Orkulind AB
Org.nr: 556685-8261
Bolaget skall bedriva konsultativ och praktisk verksamhet avseende förebyggande och avhjälpande underhåll inom fastighetsdrift, installation och försäljning av värmesystem samt därmed förenlig verksamhet jämte försäljnin ...
SAM TATTOO KB
Org.nr: 969739-1879
Verksamheten i butikslokalen kommer att bedrivas av enbart tatuering och piercing. Montage och installation av ventilation i hus och bostäder kommer att bedrivas hos kund.
Solna Ventilation AB
Org.nr: 556701-5424
Bolaget ska bedriva inköp, försäljning, tillverkning och installation inom ventilationsbranschen, inköp, försäljning, äga och förvalta aktier och värdepapper samt däremd förenlig verksamhet. et.
Svensk Butik- & Klimatteknik HB
Org.nr: 969688-7406
Kylinstallationer, elinstallationer, ventilation och inredning.
Teknikbolaget i Stockholm AB
Org.nr: 556189-0475
Blagets verksamhet ska vara att förvalta fastigheter, underhåll samt nybyggnation av mark och trädgård, el, vvs, ventilation, styr och regler, målnings och byggnationsarbeten, fastighet och markprojektering, sprängningsa ...
TERMEX HB
Org.nr: 916625-0788
Export och import samt försäljning av nedanstående varor och tjänster. Oädla metaller och deras legeringar' byggnadsmaterial av metall, icke-elektriska kablar och metalltrådar' smidesvaror av järn och metall, rör av meta ...
Windefalk Ventilation & Energi AB
Org.nr: 556492-1459
Bolaget skall bedriva projektering, projektledning och installationer av luftbehandlingsanläggningar samt kyl och värmepumpsinstallationer. Bolaget skall även utföra energibesiktningar samt utredningar med förslag till m ...