Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fanbyn2 Vindenergi AB

"Bolaget ska bedriva verksamhet och tillverkning av metallstommar och delar därav' tillverkning av motorer och turbiner, utom för luftfartyg, fordon och motorcykelfordon' tillverkning av pumpar och kompressorer' tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer' tillverkning av el-, distribution- och styranordning' tillverkning av elektrisk tråd och kabel' tillverkning av ackumulatorer, primära celler och primär- batterier ' tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör' tillverkning av elapparatur utom för tillkommande tjänster' installation, reparation och underhåll av elektrisk utrustning' tillverkning av elektroniska lampor och elektroniska komponenter, produktion och distribution av electricitet' för- beredelse för installation, rivning av byggnader, markarbeten, borrning, och geologisk borrning, byggnation av kompletta konst- ruktioner eller delar därav' väg- och vattenbyggnation' allmänt uppförande av byggnader och anläggningar, vägarbeten, andra bygg- och anläggningsarbeten' installation av elektriska ledningar och kopplingar' isolering av anläggningar och anläggningsarbete' värme-, vatten-, ventilation- och gasinstallation' andra bygginstallationer, slutbehandling av byggnader' annan finansförmedling ' fastighetsaktiviteter med egen egendom' uthyrning av egna fastigheter' fastighetsaktiviteter på arvegods- eller kontraktsbasis' arkitekt- och teknisk konsultverksamhet' teknisk provning och analys samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Distribution - Fastigheter - Konst - Lampor - Markarbeten - Underhåll - Ventilation
Org.nr: 556892-6132
Företagsform: Aktiebolag