Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Solna

2 F MAGNUM SAFE KB
Org.nr: 916615-4444
FÖRVALTA AKTIER, FASTIGHETER OCH VÄRDEPAPPER
3msnö AB
Org.nr: 556587-2255
Föremålet för bolagets verksamhet är bolagsvärdering och investeringsverksamhet i fastigheter och aktier och därmed förenlig verksamhet.
3PR Holding AB
Org.nr: 556660-0481
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet och rådgivning företrädesvis inom PR och Promotion avseende profil- och relationsskapande tjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fasti ...
3PR Profil Project Promotion AB
Org.nr: 556441-7284
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet och rådgivning företrädesvis inom PR och Promotion avseende profil- och relationsskapande tjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fasti ...
7C Consultants AB
Org.nr: 556499-0983
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet kring datorprogramvara och datorutrustning, affärsutveckling och ekonomi samt bedriva försäljning av datorutrustning och datorprogramvara samt äga och förvalta fastigheter och värd ...
7c International AB
Org.nr: 556609-8199
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet kring datorprogramvara och datorutrustning, affärsutveckling och ekonomi samt bedriva försäljning av datorutrustning och datorprogramvara samt äga och förvalta fastigheter och värd ...
A-C Lindholm Consulting AB
Org.nr: 556874-8197
Bolaget skall bedriva konsultation kring utvecklings-, utbildnings-, och marknadsföringstjänster inom metallbearbetning och verksatdsindustrin, förvaltning av aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
A-slutaren KB
Org.nr: 969703-2507
Att äga, utveckla och förvalta fastigheter.
AB Lundena
Org.nr: 556572-7582
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, fastigheter, konst och antikviteter jämte därmed förenliga verksamheter.
AB Proffssystern i Järfälla
Org.nr: 556996-2599
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva vårdhem, hemtjänst, personlig assistans, äldreboende och studentboende samt därmed förenlig verksamhet.
AB Rörmokar'n i Solna
Org.nr: 556543-8339
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara värme- och sanitetsinsatallationer, ROT-arbeten, data-, styr- och reglerteknik, försäljning av rör, hård- respektive mjukvara, handel med och förvaltning av fastigheter och värd ...
AB Suverania
Org.nr: 556486-6407
Bolaget skall bedriva handel med aktier och värdepapper, bilar, båtar, entreprenads- och arbetsmaskiner'verktyg, fastigheter och entreprenad, konkurspartier och varulager samt därmed förenlig verksamhet.
Active Relation Sweden AB
Org.nr: 556578-2272
Bolaget skall bedriva reklam och marknadsföring, import och export av presentreklam, aktiehandel, handel med fastigheter, evenemangsverksamhet med catering, konsultverksamhet för fotbollsspelare samt därmed förenlig verk ...
Acturum Real Estate AB
Org.nr: 556910-5496
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter och fastighetsanknuten egendom, aktier eller andelar i bolag, värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Admico Konsulter AB
Org.nr: 556232-4250
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomiområdet, uthyrning av personal, förvalta och äga aktier, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Ahlstrand Psykologtjänst AB
Org.nr: 559038-9242
Bolaget skall bedriva psykologi- och psykoterapitjänster, coaching, handledning och konsulttjänster inom detsamma. Bolaget skall bedriva chefsutveckling och chefsstöd, kristerapi och samtalsstöd, psykoterapi och psykoana ...
AkademCare AB
Org.nr: 556839-5213
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom sjuk- och hälsovård, inkluderande äldre- och handikappomsorg, personaluthyrning, städ, samt därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta fastigheter med d ...
Aktiebolaget Besmanet Åtta
Org.nr: 556299-9283
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Centrumbyggen
Org.nr: 556275-8234
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Idrotts- och Trädgårdsanläggningar
Org.nr: 556060-6419
Bolaget skall bedriva anläggnings- och byggnadsarbeten samt underhålls- och serviceverksamhet avseende fastigheter, trädgårds-, idrotts-, park- och andra markanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.