Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Teknikbolaget i Stockholm AB

"Blagets verksamhet ska vara att förvalta fastigheter, underhåll samt nybyggnation av mark och trädgård, el, vvs, ventilation, styr och regler, målnings och byggnationsarbeten, fastighet och markprojektering, sprängningsarbeten, uthyrning av maskiner inom trädgård och fastighetsunderhåll, anläggningsarbeten avseende installation och service av kylutrustning och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556189-0475
Företagsform: Aktiebolag