Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Orkulind AB

"Bolaget skall bedriva konsultativ och praktisk verksamhet avseende förebyggande och avhjälpande underhåll inom fastighetsdrift, installation och försäljning av värmesystem samt därmed förenlig verksamhet jämte försäljning och installation av IT-baserade kontrollsystem avseende värme och ekonomi inom fastighet, industri och handel. Därutöver skall bolaget äga och förvalta fast och lös egendom inom Sverige jämte bedriva handel, inköp och försäljning med produkter inom värme, ventilation och sanitet (VVS) inom fastighets- och industrisektorn samt vara importör och generalagent för utländska tillverkare av produkter inom VVS-området samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolaget tillverka och försälja mat och dryck samt bedriva cateringverksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Mat - Underhåll - Ventilation
Org.nr: 556685-8261
Företagsform: Aktiebolag