Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Solna

7C Consultants AB
Org.nr: 556499-0983
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet kring datorprogramvara och datorutrustning, affärsutveckling och ekonomi samt bedriva försäljning av datorutrustning och datorprogramvara samt äga och förvalta fastigheter och värd ...
7c International AB
Org.nr: 556609-8199
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet kring datorprogramvara och datorutrustning, affärsutveckling och ekonomi samt bedriva försäljning av datorutrustning och datorprogramvara samt äga och förvalta fastigheter och värd ...
AB Canticum
Org.nr: 556012-8422
Bolaget skall idka konsulterande verksamhet inom finansiering, ekonomi, juridik, affärsutveckling och agenturverksamhet samt andra därmed förenliga verksamheter. Bolaget skall utföra tjänsteproduktion inom städning, bev ...
ABK Ekonomitjänst AB
Org.nr: 556949-7257
Företaget ska bedriva redovisningsverksamhet, ekonomi- och skatterådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
ACTIVE MANAGEMENT IVEGREN HB
Org.nr: 916608-5713
KONSULTATIV VERKSAMHET AVSEENDE FÖRETAGSUTVECKLING OCH PERSONUTVECKLING INOM OMRÅDEN SÅSOM EKONOMI, ORGANISATION, MARKNADSFÖRING, PROJEKT ELLER EGENVÅRD SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Acuda AB
Org.nr: 556972-9543
Företaget skall bedriva: konsultverksamhet inom Ledarskap konsultverksamhet inom IT konsultverksamhet inom marknadsföring konsultverksamhet inom försäljning konsultverksamhet inom ekonomi. Konsultverksamhet inom rekryter ...
AIMT AB
Org.nr: 556967-9318
Verksamheten består av tre delar: - försäljning av tjänster, konsultation inom ekonomi, hållbarhet, ekologi, planering, logistik och coachning - försäljning av inredning, inredningsdetaljer och kläder, främst second hand ...
Aivo AB
Org.nr: 556243-1188
Bolaget kommer att utveckla samt sälja dataprogram och data tillbehör. Bolaget kommer ochså att erbjuda konsulttjänster och utbildning inom data samt ekonomi.
Aktiebolaget A Conto
Org.nr: 556366-6196
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration och näringsfysiologi, förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget J. Kristenssons Eftr.
Org.nr: 556032-2629
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, administration, revision, utbildning, grafisk design, webbutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Alf Olofsson Production AB
Org.nr: 556681-2565
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och reklam mot upplevelseindustrin såsom musik och filmevenemang, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AM Bergh Management AB
Org.nr: 556362-0276
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi, administration och affärsutveckling samt utbildningsverksamhet med inriktning på utbildning utanför Sveriges gränser samt förvaltning av fast och lös egendom samt ...
Amasis Konsult AB
Org.nr: 556510-6837
Bolaget skall bedriva miljökonsultverksamhet, säkerhetsrådgivning och undervisning i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Amazeconomy AB
Org.nr: 556850-8492
Företaget ska tillhandahålla tjänster och vara behjälpligt främst inom områden ekonomi, affärsutveckling och entreprenörskap.
Anders Edvin Arne Lind Konsult AB
Org.nr: 556917-1092
Föremålet för bolagets verksamhet ska var att bedriva kapitalförvaltning, fastighetsaffärer, uthyrning av lokaler, fastighetsskötsel och fastighetsrenoveringar, bedriva event- och evenemangsverksamhet, bedriva handel med ...
Annika Ekström Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556980-1516
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
AQUA FLOATING CONSTRUKTION I SOLNA AB
Org.nr: 556574-4181
Bolaget skall bedriva konstruktion och försäljning av flytande enheter.
Arena Management Sweden AB
Org.nr: 556986-5487
Bolaget skall driva och förvalta den nya nationalarenan för fotboll och kommersiell verksamhet i Solna och att producera och sälja audiovisuella produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Armandt & Co HB
Org.nr: 969643-2567
Konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam och Public Relation samt servicetjänster inom ekonomi och redovisning.
Artinex AB
Org.nr: 556217-6825
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet omfattande ekonomi, finansiering, förvaltning samt personal- och friskvård ävensom därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier, andelar och fastigheter.