Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Göteborg

Agera VVS-Design Holding AB
Org.nr: 556623-4042
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom värme-, ventilation- och sanitetsplanering, bedriva handel och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AK-ICE consult AB
Org.nr: 556790-8289
Bolagets verksamhet är system ingenjör, säljer tjänster rörande inneklimat med inriktning till värme, kyla och ventilation.
Anders Björk Ventilation AB
Org.nr: 556731-7432
Bolaget ska bedriva installation av ventilation och diverse byggarbete samt därmed förenlig verksamhet, bolaget ska även bedriva chaufförsuthyrning och att arrangera resor.
Anders Offshore & Ventilation AB
Org.nr: 556793-4897
Bolaget ska bedriva installation och försäljning av ventilation och aircondition samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aptacon AB
Org.nr: 556746-4697
Bolaget ska bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom bygg, markarbeten, VVS'ventilation, hyresgästanpassningar och fastighetsservice. Samt bedriva besiktning, projektledning och rådgivning samt där med förenlig ve ...
BS Ventilation i Göteborg AB
Org.nr: 556352-9170
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet och konsultverksamhet inom VVS-branschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Carrier Refrigeration Sweden AB
Org.nr: 556226-2419
Bolaget skall marknadsföra, importera, bedriva handel, distri- buera och sälja värme, ventilation, luftkonditionering, kylnings- teknik och kylningssystem, maskiner och produkter och reservdelar och komponenter i samband ...
CX Ventilation AB
Org.nr: 556846-1882
Bolaget ska bedriva installationer och service av ventilations- anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
EU-Ventilation AB
Org.nr: 556444-7521
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och underhåll avseende luftbehandling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gomad AB
Org.nr: 556927-1389
Bolaget skall bedriva projektledning och konsultverksamhet inom fukt och ventilation samt ekonomisk förvaltning.
Göta Bleck & Plåt i Göteborg AB
Org.nr: 556497-7212
Föremål för bolagets verksamhet är verksamhet inom byggnadsplåt, ventilation och smide, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
In Kognito Universal Brands KB
Org.nr: 969720-3223
Föremål för bolagets verksamhet skall innefatta att bedriva import och export av livsmedel, cyklar, smycken, bijouterier och mobiltillbehör och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet a ...
Karl-Axel Anderssons Ventilation AB
Org.nr: 556490-6260
Bolaget skall utföra service och försäljning av ventilationsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Petersson VVS-byrå AB
Org.nr: 556156-6257
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet samt agenturrörelse inom värme, ventilation- och sanitetsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lindome Ventilation AB
Org.nr: 556142-7674
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning, tillverkning samt montering av detaljer inom ventilationsbranschen. Som en gren i verksamheten kommer även frisörverksamhet att föreligga. Bolaget skall ävensom äga och förvalta ...
LK Energiteknik AB
Org.nr: 556166-6941
Bolaget skall bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom området värme och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Mats Nilsson VVS Konsult AB
Org.nr: 556502-5664
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ventilation, värme- och sanitet samt idka därmed förenlig verksamhet.
mr Handy Sverige AB
Org.nr: 556873-2332
Företaget skall utföra fastighetsservice med avseende på mark, byggnad, el, vvs, ventilation och städ samt renoverings- och tillbyggnadsarbeten i byggbranschen.
NRJ Flowcontrol AB
Org.nr: 556624-7598
Bolaget skall bedriva konsultarbete inom energi och ventilation samt idka därmed förenlig verksamhet.
PQR GÖTEBORG AB
Org.nr: 556839-5924
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom rör, värme, ventilation, sanitet, kyla, energi, styr- och reglerteknik, el, tele, säkerhet, sprinklerteknik, installationssamordning, byggledning, äga och förvalta värdepapper o ...