Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Göteborg

Projektengagemang Agera VVS-Design AB
Org.nr: 556162-9485
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom värme-, ventilation och sanitetsplanering och därmed förenlig verksamhet.
Ramberget Ventilation AB
Org.nr: 556252-4354
Bolaget ska bedriva handel med luftbehandling, ventilationsarbeten samt personaluthyrning i byggbranschen samt bedriva konsultverksamhet rörande företags organisation, import, export, handel i grossist och detaljistle de ...
Robin Snickare Wood AB
Org.nr: 556970-7051
Ett byggföretag som utför tjänster för såväl företag som privatpersoner inom områdena om- och tillbyggnation, nybyggnation, renovering, lokalanpassning, fönster och dörr byten, golvläggning, fasadrenovering, takomläggnin ...
SIGMATRON AB
Org.nr: 556271-9400
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av industriell elektronikstyrning och datautrustning, konsultation inom elektronikbranschen, service och installationer inom ventilation, styr- och reglersystem samt idka ...
Swegon AB
Org.nr: 556077-8465
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, försäljning och service av produkter och system för ventilation av byggnader jämte därmed förenlig verksamhet.
TG Ventilation Herkestam AB
Org.nr: 556173-1679
Bolaget skall bedriva installering av ventilationsanläggningar, utföra plåtslageriarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
THMT Technologies HB
Org.nr: 969776-0339
Tillhandahålla ström, energieffektiva lösningar och relaterade produkter såsom -anpassade kraftsystem, -sparlösningar kring anpassad energi, -strömtelekommunikationssystem, -batterienergilagringsprodukter, -vind- och sol ...
Tss Ventilation i Gbg AB
Org.nr: 556751-9235
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra ventilations- arbeten samt montering, demontering, rengöring och skorstens- renovering. Om- och tillbyggnad av ovanstående samt fastighets- service och därmed förenlig verk ...
Tuve Ventilation AB
Org.nr: 556279-8420
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service av ventilationssystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Vefast Ventilation AB
Org.nr: 556482-5189
Bolaget skall driva fastighetsservice, kontorsservice och ventilationsservice, inkluderande installationer, samt därmed förenlig verksamhet.