Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Carrier Refrigeration Sweden AB

"Bolaget skall marknadsföra, importera, bedriva handel, distri- buera och sälja värme, ventilation, luftkonditionering, kylnings- teknik och kylningssystem, maskiner och produkter och reservdelar och komponenter i samband härmed, för den kommersiella och industriella marknaden och livsmedelssektorn, såväl som tillhanda teknisk support, service och underhåll av dessa produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Reservdelar - Underhåll - Ventilation
Org.nr: 556226-2419
Företagsform: Aktiebolag