Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Göteborg

031 Markis KB
Org.nr: 969741-4077
Försäljning, montering, reparation och underhåll av solskydd och markiser. Flytthjälp. Entreprenadarbeten inom byggbranschen. Handel med fast och lös egendom inom och utom riket.
303 Productions KB
Org.nr: 969645-4934
Musikproduktion, grafisk design, konsultverksamhet inom data- branschen såsom systemering samt installation och underhåll av system.
AB Professionellt Underhåll Service Support i Sverige
Org.nr: 556528-7397
Föremålet för bolagets verksamhet är service av analytiska instrument och realtidsutrustning, konsultverksamhet inom service, management, logistik och ISO 9000 samt därmed förenlig verksamhet.
Accent Golv AB
Org.nr: 556759-6118
Bolagets verksamhet är inläggning av parkettgolv, linoliumgolv och plastmattor hos privatpersoner, fastighetsägare och byggentreprenörer samt undergolvarbete, underhåll och reparationer ävensom idka annan därmed förenlig ...
Aktiebolaget Göteborgs Konserthus
Org.nr: 556005-6045
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att medverka till utsmyckning, reparationer och underhåll, för vilka kommunen respektive staten icke bidrager, ifråga om konserthus och musikteaterbyggnader i Göteborg samt ...
Aktinolit Invest AB
Org.nr: 556556-6212
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva fastighetsbyggnation, reparation och underhåll av fastigheter samt handel med och förvaltning av värdepapper och akti ...
APS Drift och Underhåll AB
Org.nr: 556650-6944
Bolaget skall bedriva drift och underhåll samt installation av ventilations-, värme-, kyla-, el-, styr-, och reglersystem, äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ar2 frisör och skönhetscentrum AB
Org.nr: 556947-6442
Företaget ska bedriva frisör -skönhetsverksamhet, solarium, nagel och fotvård, hudvård, ansiktsbehandlingar, hårförlängning, massage, piercing, ögonfransförlängning. Butik och internethandel med nagel-frisör-skönhetsprod ...
Aspicon AB
Org.nr: 556910-4549
Aktiebolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom teknisk systemutveckling (bl.a elektronik- och mjukvaruutveckling) samt forskning, utveckling, tillverkning, köp, försäljning, underhåll och reparation av elektron ...
ASTONE SCANDINAVIA AB
Org.nr: 556895-7095
Bolaget skall bedriva import och export av inredning, installation och underhåll av inredning till offentlig miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Ava Tech HB
Org.nr: 969667-6890
Service och underhåll av kontorsutrustning.
Avenyn Paradgatan i Göteborg AB
Org.nr: 556427-6276
Bolaget skall utföra tjänster för Föreningen Avenyn och dess medlemmar. Med tjänster avses marknadsföring genom planmässig annonsering, public relation- och salespromotionsåtgärder, kursverksamhet såsom gemensam utbildni ...
Baneservice Skandinavia AB
Org.nr: 556765-8827
Bolaget ska erbjuda tjänster och produkter för utveckling, byggnation, underhåll ochh drift av järnvägsinfrastruktur och annan därmed förenlig verksamhet.
BLAB Bygg KB
Org.nr: 969736-3167
Byggnadsverksamhet, snickeri, bygge, golvläggning, tapetsering, underhåll och reparation, städning och trädgårdsskötsel. Flytt och transport inom Sverige och EU.
Bluhme Sjukvård AB
Org.nr: 556473-2617
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper,försäljning av ortopediska artiklar, service och underhåll av mediciniska och kirurgiska instrument, konsultationstjänster med försäljning och service inom sjukvårdsbransc ...
Bogserbåten Herkules EF
Org.nr: 769605-1072
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta motorbogserbåten Herkules (SLHO) samt på andamålsenligt sätt sköta fartygets uthyrning, drift och underhåll.
Bulten IT AB
Org.nr: 556245-8702
Bolaget skall äga utrustning och rättigheter relaterade till informationsteknologi, bedriva utveckling, support, underhåll och konsultverksamhet inom detta område samt utföra annan därmed förenlig verksamhet.
ByggXpert i Torslanda AB
Org.nr: 556693-0912
Aktiebolaget ska bedriva mark och anläggningsarbete, byggnadsverksamhet, underhåll av grönområden samt därmed förenlig verksamhet.
Bättre Bostadsrättsförvaltning i Göteborg AB
Org.nr: 556904-4505
Bolaget skall sälja förvaltnings-, konsult, och rådgivningstjänster inom ekonomi, underhåll och bostadsrättsjuridik, till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare i hela landet.
C E H KONSULT HANDELSBOLAG
Org.nr: 916832-5554
KONSULTVERKSAMHET INOM OMRÅDET TEKNISKT UNDERHÅLL OCH UTBILDNING SAMT KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV TEKNISK SERVICE