Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Norrköping

2 B Curious AB
Org.nr: 559009-7555
Aktiebolaget ska inom områdena ledarskap, undervisning och släktforskning, bedriva konsultverksamhet, utbildning, författande och översättning.
ACKE JERNBERGER AB
Org.nr: 556383-7524
Bolaget skall bedriva fotvård, ortopedisk vård och ortopediteknisk verksamhet, åta sig konsultuppdrag inom nämnda verksamheter, utöva medicinsk och ortopediteknisk undervisning, ge föreläsningar och hålla kurser för såvä ...
Alexire AB
Org.nr: 556996-1930
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom medicin och kosmetik, läkarkonsult, läkarpraktik, rekrytering inom sjukvården, tolk- service, undervisning av främmande språk, att bedriva äldre- boende, vårdcentral och hälsohe ...
Devisa HB
Org.nr: 969686-6426
I Sverige och internationellt bedriva undervisning, konsultverksamhet och författande inom kompetens- och organisationsutveckling.
Hager health care & educational Consulting & Investment AB
Org.nr: 556985-0414
Bolaget ska bedriva konsultarbete inom hälso- och sjukvård och undervisning och därmed förenlig verksamhet.
Industrious labour Christer och Gunilla Fridman HB
Org.nr: 916474-3818
Medicinsk praktik, undervisning och konsultationsverksamhet.
Ingelsta Golfklubb AB
Org.nr: 556556-3789
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva golfbaneanläggning, café och restaurangverksamhet, handel med golfartiklar samt undervisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
On a Mission (found) Action Sverige Ek. för.
Org.nr: 769609-5723
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva följande verksamhet: 1. Hållbar handel - import och export av produkter producerade och distribuerade på ett så hållbart sätt som ...
PACNOVA AB
Org.nr: 556405-1240
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning av tjänster och produkter till förpackningsindustrin, eller till efterföljande led i distributionskedjan, konsulttjänster inom förpackning, marknadsföring och affä ...
Peter Holgersson AB
Org.nr: 556995-0818
Bolaget skall bedriva fotografi av reportage, sport, porträtt, arkitektur, reklam, natur och konstnärlig fotografi, föreläsningar och undervisning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Pierre Golf AB
Org.nr: 556324-5686
Bolaget skall driva inköp, försäljning och uthyrning av sportartiklar, ge undervisning och lektioner samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ståthöga Fria Läroverk AB (svb)
Org.nr: 556944-4630
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva undervisning och utbildning i Norrköping inspirerad av Rudolf Steiner- pedagogiken eller likartade riktlinjer samt därmed förenlig verksamhet
Touch the Core Psychology AB
Org.nr: 556351-4016
Bolaget skall bedriva psykologisk konsultation, rådgivning, handledning och undervisning samt därmed förenlig verksamhet.