Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

PACNOVA AB

"Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning av tjänster och produkter till förpackningsindustrin, eller till efterföljande led i distributionskedjan, konsulttjänster inom förpackning, marknadsföring och affärsutveckling, undervisning inom förpackning samt logistik, samt härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även hyra ut en fastighet samt bedriva värdepappershandel."
Org.nr: 556405-1240
Företagsform: Aktiebolag