Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Norrköping

Absoluta Kök AB
Org.nr: 556804-6972
Bolaget ska bedriva import, marknadsföring och försäljning av köks- och badrumsinredningar, bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget EFB, Energiförbättringar
Org.nr: 556317-5347
Bolaget skall bedriva entreprenader, serviceverksamhet, konsultationer och leasingverksamhet samt marknadsföring, tillverkning och försäljning av systemlösningar för vattenrening, äga och förvalta fast och lös egendom sa ...
Aktiebolaget Triradial
Org.nr: 556256-2479
Bolaget skall bedriva datahantering inom systemering och progra- mering, affärsutveckling och tekniska innovationer, administration av industriprojket samt handel med byggvaror samt evenemangsarrangemang och marknadsföri ...
Aktivgruppen Nord AB
Org.nr: 556580-8945
Bolaget skall sälja totallösningar inom konferens- och utbild- ningsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva konsultativ verksamhet inom marknadsföring och informationsteknologi. Bolaget ska ...
Anfang Design & Kommunikation AB
Org.nr: 556321-6646
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet samt bedriva köp, försäljning och förvaltning av fast egendom med därtill n ...
AR Audio Svenska AB
Org.nr: 556360-7992
Bolaget skall bedriva import och export samt handel med audioprodukter, konsultverksamhet inom marknadsföring, köp och försäljning av värdepapper, värdepappersförvaltning, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksa ...
Bergqvist Agenturer AB
Org.nr: 556340-6023
Bolaget skall bedriva handel med och marknadsföring av varor, företrädesvis tillbehör och utrustning för fordon och båtar. Bolaget skall dessutom bedriva konsultverksamhet inom redovisning, samt dessutom äga och förvalta ...
BigHeart AB
Org.nr: 559011-8799
Bolaget skall idka försäljning av hälsoprodukter samt terapeutisk verksamhet inom hälsa, internetförsäljning av hälsoprodukter, konsultverksamhet inom områdena administration, försäljning och marknadsföring samt därmed f ...
Bildcompaniet Östergötland AB
Org.nr: 556785-0358
Bolaget ska bedriva fotohandel, bildproduktion, promotion och marknadsföring i digitala och tryckta media samt därmed förenlig verksamhet.
Bironi AB
Org.nr: 556991-0283
Bolaget ska: (a) driva försäljning av textil- och inredningsprodukter (b) och tillverkning av textil- och inredningsprodukter (c) samt tillhandahålla konsulttjänster inom företagscoachning och marknadsföring och därmed f ...
Business Support i Norrköping HB
Org.nr: 916696-5211
Tjänster inom marknadsföring, försäljning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
ChargeStorm AB
Org.nr: 556787-6270
Bolagets verksamhet ska vara utveckling av smarta energilösningar och produkter, teknisk utvecklingsverksamhet, utbildning samt marknadsföring och försäljning.
CI Invest HB
Org.nr: 969681-6124
Försäljning och marknadsföring av programvaror.
CK Utredningstjänst AB
Org.nr: 556314-0739
Bolaget skall bedriva utredningstjänst, analys inom risk och informationshantering, operativ verksamhet inom utredning samt utveckling, marknadsföring och produktion av industri- och hantverksprodukter samt projektadmini ...
Conversant AB
Org.nr: 556921-2342
Mediabyrå, rådgivning, planering, konsultation inom marknadsföring.
Cyber Ability AB
Org.nr: 556639-4077
Bolaget ska producera, erbjuda och marknadsföra programvara och Internet tjänster. Erbjuda och marknadsföra produkter och tjänster över Internet och likande nätverk. Bedriva konsultverksamhet inom data, lednijng, affärsu ...
Daitec AB
Org.nr: 556860-5223
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom ledarskap, verksamhetsutveckling, teknikutveckling, marknadsföring, försäljningsteknik, friluftsliv, Bolaget ska också bedriva sport, reklam och tävlingsverksamhet inom mul ...
Daniel Ferin Invest AB
Org.nr: 556804-0280
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom marknadsföring och reklam samt bedriva restaurangverksamhet, musikproduktion och förvaltning av värdepapper och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Delicious Darling AB
Org.nr: 556983-6629
Bolaget ska bedriva sport- och friluftsutbildning, försäljning och tillverkning av sportmaterial och sportutrustning och skönhetsprodukter, försäljning av hälsoprodukter och skönhetsprodukter, utbildning inom hälsa, fris ...
EggPegg Media AB
Org.nr: 556901-8673
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom reklam, marknadsföring, grafisk formgivning och fotografering. Bolaget ska även tillhandahålla konsulttjänster avseende försäljning samt tillhörande utbildningstjänster, bedriva u ...