Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ACKE JERNBERGER AB

"Bolaget skall bedriva fotvård, ortopedisk vård och ortopediteknisk verksamhet, åta sig konsultuppdrag inom nämnda verksamheter, utöva medicinsk och ortopediteknisk undervisning, ge föreläsningar och hålla kurser för såväl patienter som olika yrkesgrupper med anknytning till angiven vård och verksamhet. Författarverksamhet och försäljning av undervisningsmaterial, läroböcker och sjukvårdsprodukter. Verksamheten skall inrymma även medicinsk-teknisk utveckling."
Finns i branscher på Wedoo: Fotvård - Föreläsningar - Kurser - Medicinsk Fotvård - Undervisning
Org.nr: 556383-7524
Företagsform: Aktiebolag