Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medicinsk Fotvård i Norrköping

ACKE JERNBERGER AB
Org.nr: 556383-7524
Bolaget skall bedriva fotvård, ortopedisk vård och ortopediteknisk verksamhet, åta sig konsultuppdrag inom nämnda verksamheter, utöva medicinsk och ortopediteknisk undervisning, ge föreläsningar och hålla kurser för såvä ...