Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Kalmar

Baltic Offshore AB
Org.nr: 556753-6916
Bolagets verksamhet skall bestå av anläggning och underhåll av telecomanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Baltic Offshore Fastigheter AB
Org.nr: 556735-7404
Aktiebolagets verksamhet ska bestå av anläggning och underhåll av telecomanläggningar, förvaltning av fartyg och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Baltic Offshore Kalmar AB
Org.nr: 556178-8505
Bolagets verksamhet skall bestå av anläggning och underhåll av telecomanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Baltic Offshore Rederi AB
Org.nr: 556759-1820
Bolagets verksamhet ska bestå av anläggning och underhåll av telecomanläggningar, förvaltning av fartyg och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Capitex Konsult AB
Org.nr: 556560-0607
Bolaget skall bedriva verksamhet med utveckling och underhåll av egna programvaror samt på konsultbasis utveckla kundspecifika lösningar på internet och därmed förenlig verksamhet.
Conservator Fuktreducering Svenska AB
Org.nr: 556323-1421
Bolaget skall bedriva teknisk konservering, avfuktning, sanering av fuktskador, underhåll och teknisk service, besiktningar och konsultverksamhet avseende fukt och inomhusmiljö samt överlåtelsebesiktningar, samt därmed f ...
Hjulinställningar i Kalmar AB
Org.nr: 556989-8868
Aktiebolaget ska bedriva reparationer, service och underhåll av bilar och transportfordon, utbildningsverksamhet inom hjulinställningar, service och montage av liftar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och där ...
JC Pool AB
Org.nr: 556480-7880
Bolaget skall bedriva konstruktion, konsultationer, entreprenadverksamhet och rådgivning inom området för vatten och miljöanläggningar, ävensom drift, kontroll och underhåll inom samma område, samt bedriva därmed förenli ...
Jonte's Rep & Underhåll AB
Org.nr: 556521-8624
Bolaget ska bedriva verksamhet inom VVS, maskinreparationer inom främst glasindustrin, fastighetsskötsel, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Familjebad AB
Org.nr: 556052-8035
Bolaget ska svara för drift och underhåll av ett familjebad i Kalmar och att driva annan därmed förenlig verksamhet.
Kastlösavind EF
Org.nr: 769600-8932
Föreningens syfte är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att med egna vindkraftverk tillhandahålla sina medlemmar 1000 kWh vindkraftproducerad el per andel och år. Föreningen skall avsätta medel till fo ...
Kennert Sivertsson Service- & Underhåll AB
Org.nr: 556211-8728
Bolaget skall bedriva service- och underhållsarbeten avseende fastigheter och bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Lasses Bil- och MC-service i Kalmar AB
Org.nr: 556897-5535
Bolagets verksamhet är att bedriva reparation och underhåll av bilar och motorcyklar samt försäljning av kringutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Mivendor AB
Org.nr: 559017-2838
Handel med metall och plastprodukter, företrädesvis upphängningssystem, produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster, handel med domännamn och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Morgans Karosserireparationer AB
Org.nr: 556682-9387
Bolaget ska utöva reparation och underhåll av karosserier samt därmed förenlig verksamhet.
NöjabSpel HB
Org.nr: 969718-9109
Uthyrning, utställning, försäljning och reparationer av förströelsespel. Uthyrning av tjänst inom områdena konsult, projektering, energi och allservice dvs inom elservice med reparation, underhåll och förebyggnade säkerh ...
Ostkustens Trädgårdsservice AB
Org.nr: 556666-5666
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet avseende mark- anläggningar och underhåll därav, bedriva godstransporter jämte annan därmed förenlig verksamhet.
ProGlow i Kalmar AB
Org.nr: 556562-9036
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom reparation och underhåll av fordon och båtar, försäljning av reservdelar och tillbehör, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Revatec AB
Org.nr: 556554-1868
Bolaget skall bedriva konstruktion, konsultation, installation samt drift och underhåll inom områdena för fordonstvätt och vattenrening samt därmed förenlig verksamhet.
Revcon AB
Org.nr: 556930-8090
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom konstruktion, installation samt drift och underhåll inom områdena fordons- tvätt och vattenrening samt därmed förenlig verksamhet.