Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Capitex Konsult AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet med utveckling och underhåll av egna programvaror samt på konsultbasis utveckla kundspecifika lösningar på internet och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Underhåll
Org.nr: 556560-0607
Företagsform: Aktiebolag