Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Kalmar

A.L.G Fagelberg AB
Org.nr: 556969-0372
Bolaget ska bedriva verksamhet inom nationella och inter- nationella styrelseuppdrag och konsultuppdrag inom företags organisation samt därmed förenlig verksamhet.
AB Bröderna Höglund
Org.nr: 556717-2860
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier. Konsult och serviceverksamhet, kontroll och övervakning av hantering, lossning och lastning, säkerhetsrådgivning, allt för väg-, järnväg och sjö- transporter samt därmed förenli ...
AB Bröderna Höglund Teknik & Service
Org.nr: 556885-8004
Bolaget skall bedriva konsult och serviceverksamhet, kontroll och övervakning av hantering, lossning och lastning av väg, järnväg och sjötransporter, samt terminal, hamnverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Abubo Företagsutveckling AB
Org.nr: 556770-6238
Konsultverksamhet inom företagsutveckling och ekonomi. Äga och förvalta fastigheter. Hamnverksamhet, uthyrning av båtplatser och stugor samt turismverksamhet.
ACE Energi & Klimat Kalmar AB
Org.nr: 556626-6598
Bolaget skall bedriva teknisk fastighetsförvaltning inom energi, klimat, miljö och därmed förenlig verksamhet.
ACE Energikonsult AB
Org.nr: 556602-9814
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom energi, klimat och miljö och därmed förenlig verksamhet.
ACE VS Teknik AB
Org.nr: 559018-6804
Aktiebolaget ska bedriva projektering, konsultverksamhet och installation inom områdena värme, vatten och sanitet samt därmed förenlig verksamhet.
ADDI AB
Org.nr: 556735-8394
Bolaget ska bedriva produkt- och ljusdesign, grafisk formgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Aductus AB
Org.nr: 556916-5334
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling relaterad till företags organisation, ledarskap och coachning samt telemarketingtjänster, marknadsundersökningar, besöksbokningar, telefonintervjuer, ...
Affärshuset T i Växjö EF
Org.nr: 769610-5209
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att genomföra profilskapande marknadsförings- och reklamaktiviteter för Affärshuset T i Växjö som helhet, administrera och fullgöra alla för ...
Affärslogik Kalmar AB
Org.nr: 556999-8239
Företaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning mot företags organisation samt bedriva mäkleriverksamhet avseende köp och försäljning av företag jämte därmed förenlig verksamhet.
Affärslogik Peter Henningsson AB
Org.nr: 556960-4258
Företaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation och finansiering.
Affärsutveckling Thomas Carlsson & Co AB
Org.nr: 556718-0913
Bolaget ska bedriva konsultationer avseende affärsutveckling, ekonomistyrning, kompetensutveckling och marknadsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
AFIRMIA AB
Org.nr: 556738-9035
Bolaget skall bedriva konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet, utbildning i ledarskap, kommunikation och mänskliga relationer, friskvård.
Ahlin Consulting i Kalmar AB
Org.nr: 556860-8003
Bolaget ska bedriva verksamhet med inriktning på konsulttjänster inom försäljning och marknadsföring, projektledning, strategiutredning, utvärdering och utbildning.
AHLQVIST INGENJÖRSBYRÅ HB
Org.nr: 916423-0352
Konsultativ verksamhet inom industriell teknik, allmänna installationer samt hissar
Ahrant AB
Org.nr: 556604-7907
Bolaget skall äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AICE AB
Org.nr: 556824-6630
Bolaget ska bedriva projektledning, konsultverksamhet inom ut- bildning, affärsutveckling, förmedling av handel med främst kontorsmaskiner samt jord- och skogsbruksmaskiner, förvaltning av fast och lös egendom samt annan ...
AIOS AB
Org.nr: 556912-9983
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisation, utbildning'föreläsningar, författarskap, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AK Fastighetspartner i Kalmar AB
Org.nr: 556598-3755
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena finansiering, företagsledning, fastighets- och värdepappers- förvaltning och därmed förenlig verksamhet.