Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kalmar Familjebad AB

"Bolaget ska svara för drift och underhåll av ett familjebad i Kalmar och att driva annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Underhåll
Org.nr: 556052-8035
Företagsform: Aktiebolag