Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsskötsel i Västerås

A-L-Ö AB
Org.nr: 556807-4784
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenad och underhåll inom skog, trädgård samt väg och därmed förenlig verksamhet.
Allt i Allo Tjänst i Västmanland AB
Org.nr: 556909-8600
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- skötsel, trädgårdstjänster, bageriverksamhet, bygg- och snickerier samt därmed förenlig verksamhet.
Almö-Lindö Service AB
Org.nr: 556807-4677
Föremålet för bolagets verksamhet är installation, reparation och service av verkstadsutrustning, entreprenad och underhåll inom skog, trädgård och väg samt grundarbeten, byggnation och elinstallation inom byggbranschen ...
Aros Golf- & Grönyteservice AB
Org.nr: 556824-7232
Bolaget ska bedriva skötsel, drift och byggnationer av golfanläggningar, fotbollsplaner och andra gröna ytor samt därmed förenlig verksamhet.
CIA Consultant in Action AB
Org.nr: 556780-2599
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom mekanisk konstruktion, projektledning, transporter, prototyp framtagning inom teknik samt bedriva snöröjning, trädgårdsskötsel, skogsvård och lantbruks tjänster och därmed för ...
CMT RÖR AB
Org.nr: 556621-5538
Bolaget skall bedriva golvslipning, parkettläggning, svetsning och montering av rostfria rör och tankar, trädgårdsarbete och därmed förenlig verksamhet.
Colles Trädgårdsservice HB
Org.nr: 916460-2857
Anläggning och finplanering av trädgårdar.
Frillab Entreprenad AB
Org.nr: 556902-5975
Bolaget skall utföra vinterväghållning, skötsel av grönytor och därmed förenlig verksamhet.
Giresta Försäljning AB
Org.nr: 556888-0636
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med livsmedel, konsultationer inom livsmedelsbranschen, sälja och installera larm, trädgårdsskötsel, trädfällning samt handel och förvaltning av värdepapper och fas ...
Håkab Mark & Anläggning i Västerås AB
Org.nr: 556462-6769
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningssektorn samt uppfödning träning samt tävling med travhästar samt därme ...
Höjdsnickarna Västerås AB
Org.nr: 556971-3455
Företaget ska bedriva bygg och anläggningsverksamhet inriktat mot höghöjdsarbete, handel med byggvaror och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
MJAS AB
Org.nr: 556798-4298
Bolaget skall bedriva trädfällning, byggverksamhet, anläggningsarbete, maskinförare, förvaltning och handel med fastigheter, värdepapper och maskiner och därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens hem & fastighetsservice AB
Org.nr: 556971-9601
Aktiebolaget ska utföra fastighetsservice samt hushållsnära tjänster, exempelvis teknisk fastighetsservice, trädgårdsskötsel, städ, lättare bygg samt därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Mark och Trädgårdsservice MMT AB
Org.nr: 556442-3035
Bolaget skall utföra mark- och trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel samt grundarbeten och mindre byggnationer, konsultarbete och försäljning av material och maskiner inom dessa verksamhetsområden samt därmed förenlig ve ...
Mälarträdgårdar i Västerås HB
Org.nr: 969765-3807
Trädgårdsarbete innehållande design, anläggning och skötsel. Riktat till privatpersoner, företag och föreningar.
N-Clean AB
Org.nr: 556834-9806
Bolaget skall bedriva städ-, disk-, måleri- och byggservice, små reparationsarbeten i fastigheter, trädgårdsskötsel, personal- uthyrning inom ovanstående områden, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig ...
Stavås golf och trädgård AB
Org.nr: 556853-2294
Konsultverksamhet inom golf, trädgård och bevattning. Försäljning av golfbaneutrustning, trädgård och bevattningsutrustning. Utbildning inom golf, trädgård och bevattning. Utförare av golf, trädgård och bevattningsarbete ...
Style Service Västmanland AB
Org.nr: 556692-5524
Bolaget ska bedriva lokalvård, byggstädning, golvvård, trädgårdsskötsel, bygg- och måleriservice, marknadsföringstjänster inom städ-, bygg- och måleribranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Svartemark entreprenad AB
Org.nr: 559022-0272
Bolaget skall bedriva skötsel och underhåll av grönytor. Personaluthyrning, rekrytering och utbildning. Bolaget ska även utföra redovisning och administrativa tjänster, äga och förvalta aktier och andra värdepapper och d ...
Tholin Fastighetsservice AB
Org.nr: 556506-7104
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning och inköp, bedriva personaluthyrning, förvalta fast egendom och bedriva fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.