Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Restauranger i Gävle

Mocca Espresso Lounge i Gävle AB
Org.nr: 556882-8478
Bolaget ska bedriva restaurang och caféverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Molin och Nilsson Restauranger AB
Org.nr: 556703-4342
Bolaget skall bedriva restaurang och cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Mordano AB
Org.nr: 556876-5738
Bolaget ska bedriva restaurang- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
MPP Restaurang och Nöje AB
Org.nr: 556697-0173
Bolaget ska bedriva restaurang och nöjesverksamhet, förvalta och handla med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Multicompetence in Sweden AB
Org.nr: 556962-4090
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom dotterbolag utföra koncerngemensamma uppgifter och att bedriva bilverkstad, restaurangverksamhet, byggnadsverksamhet, rekrytering, utbildning och u ...
My Viking Pizzeria AB
Org.nr: 556791-9245
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang- och snabbmatsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Natti video & livs HB
Org.nr: 969739-5417
Handel med livs, godsaker, filmer och liknande. Uthyrning av videofilmer, pizzeria och gatukök.
Nord Tid Förvaltning AB
Org.nr: 556508-9314
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, konsultationer inom restaurang och administratration, utbildning och information om restauramgprodukter, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Nordfyra AB
Org.nr: 556626-2985
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, reklambyråverksamhet, uthyrning av lokaler, konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nya Gävle Partiaffär AB
Org.nr: 556965-6662
Bolaget ska bedriva partiahandel med frukt och grönt ochdärmed förenlig verksamhet.
Obbola Udde AB
Org.nr: 556957-3966
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
PEE & TEE AB
Org.nr: 556711-5778
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse med asiatisk mat som specialitet och därmed förenlig verksamhet.
Pizza och Salladsbar i Gävle AB
Org.nr: 556768-5713
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang samt därmed förenlig verksamhet.
Regal Palace Restaurant AB
Org.nr: 556952-8481
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva restaurang och därmed förenlig verksamhet.
Restaurang Gefle Wapen AB
Org.nr: 556135-1627
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verk- samhet.
Restaurang Lilla Saigon i Gävle AB
Org.nr: 556860-6122
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Restaurang Lilleta i Gävle AB
Org.nr: 556218-2302
Bolaget skall äga, driva och förvalta restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Restaurang Michael Man AB
Org.nr: 556471-0647
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Restaurang Nygatan 38 AB
Org.nr: 556438-4914
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Restaurang Pigalle i Gävle AB
Org.nr: 556803-3434
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse och därmed förenlig verksamhet.