Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Restauranger i Gävle

Water Bridge AB
Org.nr: 556906-7282
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet och äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Win Qvan HB
Org.nr: 969714-6364
Bolaget skall bedriva import och handel av främst livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Wok & Café i Gävle AB
Org.nr: 556546-6827
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, resebyråverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Zana & Sherbak AB
Org.nr: 556795-8961
Bolaget skall bedriva restaurang och matservering samt därmed förenlig vedrksamhet.
Åke Lager Export & Import AB
Org.nr: 556507-1767
Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, förvaltning och drift av fastigheter och restauranger, handel med och förädling av livsmedel, export import med huvudsaklig inriktning på sjukvår ...
Årakan AB
Org.nr: 556716-2168
Bolaget ska bedriva caféverksamhet, äga och förvalta fastigheter, utföra företagskonsultation samt därmed förenlig verksamhet.