Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Restaurang Gefle Wapen AB

"Bolaget skall bedriva restaurangrörelse samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verk- samhet."
Finns i branscher på Wedoo: Restauranger
Org.nr: 556135-1627
Företagsform: Aktiebolag