Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Värnamo

3T Redovisning AB
Org.nr: 559010-8790
Bedriver konsultverksamhet inom ekonomisk redovisning och hälsa och därmed förenlig verksamhet
Avidera AB
Org.nr: 556524-9751
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
BaMaMed AB
Org.nr: 556963-0931
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva medicinsk konsultation, utredning och behandling samt utbildning inom området, Bokföring och redovisning samt ekonomisk konsultation.
Bragus AB
Org.nr: 556841-8015
Bolaget skall bedriva handel på internet. Försäljning av barnkläder och diverse andra barnprodukter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utföra redovisning'bokförings- tjänster och därmed förenlig verksamhe ...
Celinder Revision AB
Org.nr: 556214-1340
Bolaget skall bedriva revision, redovisning samt ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Correct Värnamo AB
Org.nr: 556793-7783
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda företag tjänster inom redovisning, bokföring och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Creative Works Sweden AB
Org.nr: 556685-0425
Bolaget skall bedriva konsultuppdrag inom marknadskommunikation såsom reklamproduktion samt konsultverksamhet inom ekonomi, administration och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
decotex AB
Org.nr: 556909-5135
Företaget ska bedriva partihandel med hemtextilier. Konsultuppdrag inom produktutveckling, design, sortiment, inköp av hemtextil. Konsultuppdrag inom redovisning och bokföring.
e r redovisningskonsult i Värnamo AB
Org.nr: 556738-3947
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksam- het inom redovisning och övrig ekonomisk rådgivning, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomi och Redovisning Konsult i Finnveden AB
Org.nr: 556650-9807
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och övrig ekonomisk rådgivning, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
EMJ Redovisning AB
Org.nr: 556650-4071
Bolaget skall utföra redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Eva Stigsson Redovisning AB
Org.nr: 556890-3412
Redovisningstjänster
Halvarson Revision AB
Org.nr: 556825-1838
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utföra konsulttjänster inom beskattning, ekonomi, revision, organisation, redovisning, administration och ADB samt förvaltning av rörelsedrivande dotterbolag.
HBet Lindqvist Consulting
Org.nr: 969769-4223
Konsultverksamhet inom organisation och ekonomistyrning. Redovisning och bokföring. Industri och produktdesignverksamhet. Detaljhandel på internet med mode och inredning. Konsultverksamhet inom inredning & renovering. Ko ...
Handelsbolaget SAL
Org.nr: 969655-0046
Skötsel av bensinanläggning som vanligtvis är obemannad. Serviceåtagandet innebär bland annat tömning av sedelautomater och ekonomisk redovisning, prisjusteringar, yttre och inre lokalvård och service av anläggningen, da ...
Hindsekinds Energi AB
Org.nr: 556524-8084
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom energiområdet bedriva försäljning och utföra installationer inom el och VVS, utföra redovisning och administration för företrädesvis mindre företag ävensom idka därmed förenlig ...
Ola Fälth Revision AB
Org.nr: 556680-4547
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom revision, redovisning, skattefrågor och bolagsjuridik samt därmed förenlig verksamhet.
RedLab AB
Org.nr: 556964-9006
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och övrig ekonomisk rådgivning, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Redovisarna i Värnamo AB
Org.nr: 556748-3010
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och uthyrning av personal inom privata företagssektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Smålands Redovisning AB
Org.nr: 556738-2006
Föremålet för bolagets verksamhet är uppdragsverksamhet inom administration, ekonomi, fastighetsförvaltning och fastighets- skötsel och därmed förenlig verksamhet.