Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HBet Lindqvist Consulting

"Konsultverksamhet inom organisation och ekonomistyrning. Redovisning och bokföring. Industri och produktdesignverksamhet. Detaljhandel på internet med mode och inredning. Konsultverksamhet inom inredning & renovering. Konsult inom försäljning och marknadsföring."
Finns i branscher på Wedoo: Inredning - Konsult - Marknadsföring - MODE - Redovisning - Renovering
Org.nr: 969769-4223
Företagsform: Handelsbolag